Chwilio'r wefan
English
Star

Banc bwyd

Banc Bwyd yn Abertawe oriau agor a mynediad.

Banc bwyd Gellifedw

Canolfan Galw Heibio Blaenymaes

Bonymaen (banc bwyd Eastside)

Banc bwyd y Clas

Clydach (Banc bwyd Abertawe)

Dyfaty (Banc bwyd Abertawe)

Hwb bwyd Gorseinon a Chasllwchwr

Banc bwyd Mayhill

Treforys (Byddin yr lachawdwriaeth)

Y Mwmbwls (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Penderry

Banc bwyd Pontarddulais

Parc Sgeti (Banc bwyd HOP)

St Thomas (Banc bwyd Abertawe)

Banc bwyd Mosg Abertawe

Oergell Gymunedol Abertawe

Townhill (Banc bwyd Canolfan y Ffenics

Uplands (Banc bwyd Abertawe)

 


Banc bwyd Abertawe, y Mwmblws

Cyfeiriad: Red Cafe, 646 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4EA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch:  info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Bank bwyd Abertawe, Clydach

Cyfeiriad: Tŷ Croeso, 97 High Street, Clydach SA6 5LN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth 10.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan:  www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion ar ddydd Mawrth rhwng 9.30am a 12.00pm drwy drefniad ymlaen llaw yn unig.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd St Thomas a Banc bwyd St Thomas Abertawe

Diweddariad: mae'r banc bwyd wedi symud o Eglwys San Steffan i'r Neuadd Blwyf, Lewis Street, St Thomas, Abertawe SA1 8BP

Ar agor yn ôl yr arfer: 

Dydd Llun 8.00am - 12noon,

Dydd Mawrth 8.00am - 3.00pm, Banc bwyd Abertawe 2.30pm - 4.00pm,

Dydd Mercher 8.00am - 3.00pm, 

Dydd Iau 8.00am - 12noon, 

Dydd Gwener 8.00am - 12noon.

Gwybodaeth:

Rydym yn deall efallai na fydd talebau ar gael ar yr adeg hon. Gallwn roi talebau'n uniongyrchol o'r eglwys. 

Contact: 01792 455671

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener rhwng 8.00am a 12.00pm ac ar ddydd Mawrth rhwng 8.00am a 3:00pm.


Banc bwyd Abertawe, Dyfaty

Cyfeiriad: Eglwys y Ddinas, Dyfatty Street, Abertawe SA1 1QQ

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm.

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 07815 534095 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws.

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Abertawe, Uplands

Cyfeiriad: Eglwys LifePoint, Ffynone Road, Abertawe SA1 6BT

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Gwener 11.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau.

Ffoniwch 01792 472828 neu e-bostiwch info@swansea.foodbank.org.uk am ragor o wybodaeth am ble i gael taleb.

Yn anffodus, ni allwn gynnig paned a theisen i bobl ar hyn o bryd wrth iddynt aros i'w bwyd gael ei bacio. Bydd y bwyd yn cael ei drosglwyddo wrth y drws. 

Gwefan: www.swansea.foodbank.org.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion o ddydd Llun i ddydd Iau.

Gweler hefyd: https://swansea.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/


Banc bwyd Gellifedw

Cyfeiriad: Lôn Gwesyn, Canolfan Gymunedol Gellifedw SA7 9LD

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Llun/Mercher a dydd Gwener 12.00pm- 2.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio - mae talebau ar gael oddi wrth weithwyr cymdeithasol, athrawon, cydlynwyr ardaloedd lleol, cynghorwyr a phartneriaid cymunedol.

Yng ngolau'r pandemig Covid-19 presennol, byddwn yn darparu oriau ychwanegol rhwng dydd Llun a dydd Gwener ar gyfer argyfyngau drwy drefniad o flaen llaw

Person cyswllt: Juliet Rees 07936 035419

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, rhwng 12.00pm a 2.00pm


Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth

Cyfeiriad: Byddin yr Iachawdwriaeth Treforys, 28 Morfydd Street, Treforys SA6 8BN

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher drwy apwyntiad.

Gwybodaeth:

Oherwydd y cyfyngiadau Coronafeirws sydd bellach ar waith, bydd ein man galw heibio ar gau o 18 Mawrth.

Er mwyn derbyn cymorth, bydd angen i chi ffonio 07586 570635 ar ddydd Mawrth rhwng 10.00am a 6.00pm. Yna, cewch slot amser i gasglu'ch parsel bwyd ar y dydd Mercher o gyntedd yr eglwys.

Bydd angen i chi ddangos cerdyn adnabod pan fyddwch yn casglu'ch parsel.

Ar gyfer y sefydliadau sydd am gyfeirio person atom, e-bostiwch: neville.andrews@salvationarmy.org.uk 

i weld copi o'n ffurflen gyfeirio.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd roi rhoddion ar ddydd Mawrth, rhwng 10.00am a 4.00pm neu drwy ffonio 01792 798790.


Banc bwyd Eastside

Cyfeiriad: Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion, 94 Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JR

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 20 Ebrill

Ar agor drwy drefniad o flaen llaw yn unig:

(mae angen i chi gael eich cyfeirio drwy e-bost gan weithiwr cefnogi o flaen llaw)

Ar agor ar ddydd Mercher a dydd Gwener 11.00am - 1.00pm (os derbynnir cyfeiriadau o flaen llaw, rhoddir amser ar gyfer casglu pecynnau).

Dylid e-bostio ymholiadau i -  eastsidefoodbank@gmail.com yn hytrach na ffonio os yw'n bosib.

Nid oes unrhyw ffordd ar hyn o bryd i ni weithredu y tu allan i'r amseroedd hyn ond gellir awgrymu amseroedd eraill.

Sylwer:Ni allwn ddosbarthu pecynnau na gwneud unrhyw drefniadau i ddosbarthu pecynnau.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd e-bostio i drefnu rhoddion.


Banc bwyd Mosg Abertawe

Cyfeiriad: Mosg Abertawe, 159a St Helen's Road, SA1 4DG

O ddydd Sadwrn, 9 Mai 2020: Bydd Banc bwyd Mosg Abertawe ar agor ar ddydd Sadwrn rhwng 2.00pm a 4.00pm.

(Mae Banc bwyd Mosg Abertawe ar agor yn ôl yr arfer yn ystod Eid-Ul-Fitr 2020 - bydd Eid ar ddydd Sadwrn 23 Mai 2020 - fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth dosbarthu'n gyfyngedig oherwydd diffyg gwirfoddolwyr).

Gwybodaeth:

Mae'r gwasanaeth banc bwyd ar agor bob dydd Sadwrn fel arfer ac mae'n bosib ei ddefnyddio drwy system cyfeirio talebau. Rydym yn sicrhau bod yr holl fesurau rhagofalus ar gyfer diogelwch a lles yn cael eu cynnal ac y cedwir atynt.

Rydym yn deall efallai na fydd cleientiaid yn gallu cael mynediad at ein talebau'n bersonol yn ystod cyfnod yr argyfwng hwn (Covid-19). Felly byddem yn derbyn e-byst gan ein partneriaid cyfeirio sy'n nodi gwybodaeth am y cleientiaid ac yn cadarnhau eu bod yn hapus i'r banc bwyd dderbyn eu manylion personol. Gofynnwn i'n partneriaid cyfeirio anfon e-bost atom yn foodbank@swanseamosque.org gydag enw, cyfeiriad a rhif cyswllt y cleient, gan nodi sawl person sy'n byw yn y cartref ac unrhyw ofynion dietegol arbennig. Ffôn:  01792 654532.

Rhoddion: Rydym yn darparu bwyd sych yn unig ar hyn o bryd. Ewch i'n gwefan yn www.swanseamosque.org/foodbank i weld rhestr lawn o'r bwydydd rydym yn eu darparu.

Gall y rheini sydd am roi bwyd gysylltu â foodbank@swanseamosque.org a threfnu diwrnod i adael y bwyd neu roi rhodd ar ddydd Sadwrn rhwng 2.00pm a 4.00pm ym Mosg Abertawe.


Banc bwyd HOP

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Parc Sgeti, Heather Crescent, SA2 8HE

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 11.00am-1.00pm

Gwybodaeth:

System cyfeirio talebau. Ffoniwch 07790 972407 neu e-bostiwch hopfoodbank@gmail.com am wybodaeth bellach..

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn ystod yr oriau agor ac mae basged ar gyfer rhoddion yn CKs ym Mharc Sgeti.


Banc bwyd Pontarddulais

Cyfeiriad: 28 Dulais Road, Pontarddulais, Abertawe

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 12.00pm - 4.00pm (ac am awr bob dydd ar gyfer argyfyngau am gyhyd â phosib - heb gynnwys penwythnosau).

Fodd bynnag, os oes argyfwng, bydd ein rhif llinell dir yn cael ei ddargyfeirio i'n ffôn symudol a bydd rhywun ar gael drwy gydol y dydd i'w ateb (ac ar y penwythnos).

Gwybodaeth:

Ffôn: 01792 885532

System cyfeirio talebau (mae'r talebau ar gael mewn meddygfeydd meddyg teulu, yn y Ganolfan Byd Gwaith, gan weithwyr cymdeithasol, cydlynwyr ardaloedd lleol a phartneriaid cymunedol).

Yng ngolau pandemig COVID-19 a'r ffaith bod llawer o adeiladau gwasanaeth cyhoeddus ar gau, byddwn yn derbyn llythyr budd-dal neu brawf o'ch cyfeiriad er mwyn i chi gael mynediad i'r banc bwyd. O 18/03/2020 byddwn yn gweithredu ar sail 3 mewn 3 mis, ni waeth sawl ymweliad a wnaed yn flaenorol.

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd y Clâs

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol y Clâs, Longview Road, y Clâs SA6 7HH

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mercher 10.00am - 11.00am

Gwybodaeth:

Bydd angen i ni weld prawf o galedi neu gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:  treez-r@hotmail.com

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan.


Banc bwyd Canolfan y Ffenics

Cyfeiriad: Canolfan y Ffenics,  Powys Avenue, Townhill, Abertawe SA1 6PH

Gwybodaeth:

Ffoniwch Leanne Dower ar 01792 479800 am fanylion.

Does dim angen i breswylwyr gael eu cyfeirio ond bydd angen iddynt roi eu henw a'u cyfeiriad. Bydd y pecynnau'n barod i'w casglu er mwyn osgoi unrhyw gynulliad.


Banc bwyd Mayhill

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Mayhill, Mayhill Road, Abertawe SA1 6TA

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Iau 1.00pm - 3.00pm

Gwybodaeth: 

Cysylltwch â Nicky neu Mike Sutton-Smith

Swyddfa: 01792 472828

E-bost: office@lifepoint.org.uk


Hwb bwyd Covid-19 Gorseinon and Llwchwr Food hub

LleSt Catherine's Church hall, Princess Street, Gorseinon. 

Agor: Dydd Mawrth a Dydd Iau 10.00am - 12 noon

Gwybodaeth: Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Nid oes angen atgyfeiriad ar breswylwyr.

Mae dosbarthiad ar gael i bobl gysgodol. Cysylltwch â

Ronan Ruddy: 07471 145353

Y Cyng. Kelly Roberts: 07791 832172

Y Cyng. Christine Richards 01792 896069

Y Cyng. Jan Curtice: 01792 417563

Y Cyng. Andrew Stevens: 01792 417407

Rhoddion: Ffoniwch y Parchedig Adrian Morgan - 892849, cyfeiriad - 40 Princess St - Y Ficerdy.


Canolfan Galw Heibio Blaen-y-maes

Cyfeiriad: Newid cyfeiriad dros dro - adeilad Pobl, 104 Broughton Avenue, Blaen-y-maes, Abertawe SA5 5LN (ar draws y ffordd ar ochr dde canolfan galw heibio Blaen-y-maes).

Ar agor yn ôl yr arfer: Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 10.00am - 1.00pm

Gwybodaeth:

Karen Hughes 07954 586084

E-bost: blaenymaesdic@yahoo.co.uk

Rhoddion: Gall aelodau'r cyhoedd adael rhoddion yn y ganolfan yn ystod yr oriau agor.


Penderry Community Pantry and advice Café

Cyfeiriad: South Penlan Community Centre, Heol Frank, SA5 7AH.

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Mae gwirfoddolwyr yn barod ac yn awyddus i helpu.

Ffoniwch Jen Lewis os oes gennych unrhyw gwestiynau ar 07745 099383

Neu e-bostiwch: penderrycommunity.p.a.a.c@gmail.com


Oergell Gymunedol Abertawe

Cyfeiriad: The Customs House, Cambrian Place SA1 1RG

Ar agor: Dydd Mercher 1.00pm - 2.30pm

Gwybodaeth:

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Bwyd wedi'i bacio o flaen llaw ar gael i'w gasglu'n unig.

Ffoniwch Patrick Fleming os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar 07720 740097

neu e-bostiwch: patrick.fleming@caerlas.org

Mae gennym dudalen Twitter hefyd rydym yn ei diweddaru gyda'r holl wybodaeth ddiweddaraf:  https://twitter.com/FridgeSwansea

Wedi'i bweru gan GOSS iCM