Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau'r llyfrgell yn ailddechrau mewn rhagor o safleoedd sy'n cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys pa lyfrgelloedd sy'n cynnwys y gwasanaethau.

 

O 1 Medi gallwch bori am lyfrau yn yr un llyfrgelloedd (cyfyngir ar niferoedd cwsmeriaid).

 

Os oes gennych unrhyw eitemau ar fenthyg ar hyn o bryd byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich cyfrif, cysylltwch â ni yn llinelllyfrau@abertawe.gov.uk.

Book closed

Llyfrgelloedd plant

Mae croeso i blant o bob oed ymaelodi â'r llyfrgell.

Mae gan bob llyfrgell ardal arbennig ar gyfer plant, gyda phopeth o lyfrau lluniau i nofelau i bobl ifanc, yn ogystal ag amrywiaeth eang o lyfrau gwybodaeth i helpu gyda'ch gwaith cartref neu brosiectau.

Beth gall plant eu benthyg o'r llyfrgell?

Pecynnau Dechrau Da.

Dechrau Da

Cynllun cenedlaethol yw Dechrau Da sy'n annog rhieni i rannu a mwynhau llyfrau gyda'u plant cyn gynted â phosib yn eu bywydau.

Gwrandewch ar rigymau a chaneuon Cymraeg

Gwnaeth Dechrau Da, Llyfrgelloedd Abertawe, Menter Iaith ac Iaith a Chwarae gydweithio i greu CD Cymraeg i'w ddefnyddio gan ddarparwyr gofal plant a grwpiau eraill sy'n gweithio gyda phlant dan 5 oed yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM