Chwilio'r wefan
English

Mae'r rhan fwyaf o'n llyfrgelloedd wedi ailagor erbyn hyn. Mae gwasanaethau'n gyfyngedig o hyd felly gwiriwch amserau agor y llyfrgell a'r pethau sydd ar gael cyn ymweld.

Book closed

Llyfrgelloedd plant

Mae croeso i blant o bob oed ymaelodi â'r llyfrgell.

Mae gan bob llyfrgell ardal arbennig ar gyfer plant, gyda phopeth o lyfrau lluniau i nofelau i bobl ifanc, yn ogystal ag amrywiaeth eang o lyfrau gwybodaeth i helpu gyda'ch gwaith cartref neu brosiectau.

Beth gall plant eu benthyg o'r llyfrgell?

Pecynnau Dechrau Da.

Dechrau Da

Cynllun cenedlaethol yw Dechrau Da sy'n annog rhieni i rannu a mwynhau llyfrau gyda'u plant cyn gynted â phosib yn eu bywydau.

Gwrandewch ar rigymau a chaneuon Cymraeg

Gwnaeth Dechrau Da, Llyfrgelloedd Abertawe, Menter Iaith ac Iaith a Chwarae gydweithio i greu CD Cymraeg i'w ddefnyddio gan ddarparwyr gofal plant a grwpiau eraill sy'n gweithio gyda phlant dan 5 oed yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM