Toglo gwelededd dewislen symudol

Hawliau tramwy

Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe.

Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

Map Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae map o'r llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yn Abertawe a Gwyr.

Rhoi gwybod am broblem gyda llwybr cyhoeddus neu lwybr ceffyl

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n gweld problem ag unrhyw un o'r llwybrau cyhoeddus neu lwybrau ceffyl yn Abertawe neu Benrhyn Gŵyr.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Newidiadau i'r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Gwneir unrhyw newidiadau i Hawliau Tramwy Cyhoeddus drwy orchymyn Hawliau Tramwy Cyhoeddus cyfreithiol.

Beth yw hawliau tramwy cyhoeddus?

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn llwybrau, fel arfer ar draws tir preifat, y mae hawl gan y cyhoedd deithio drostynt.

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.
Close Dewis iaith