Toglo gwelededd dewislen symudol

Hawliau tramwy

Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe.

Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Rhestr o'r llwybrau sydd ar gau a newidiadau i fynediad cefn gwlad i atal lledaenu Coronafeirws.

Beth yw hawliau tramwy cyhoeddus?

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn llwybrau, fel arfer ar draws tir preifat, y mae hawl gan y cyhoedd deithio drostynt.

Cwestiynau cyffredin am hawliau tramwy

Cwestiynau cyffredin am hawliau tramwy.

Hawliau tramwy map

Mae map o'r llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yn Abertawe a Gwyr.

Rhoi gwybod am broblem gyda llwybr cyhoeddus neu lwybr ceffyl

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n gweld problem ag unrhyw un o'r llwybrau cyhoeddus neu lwybrau ceffyl yn Abertawe neu Benrhyn Gŵyr.

Newidiadau i'r rhwydwaith llwybrau

Gellir creu, dargyfeirio neu gau Hawliau Tramwy Cyhoeddus drwy orchymyn cyfreithiol yn unig.

Fforwm mynediad lleol

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yn darparu Fforwm Mynediad Lleol.

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.