Toglo gwelededd dewislen symudol

Hawliau tramwy

Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe.

Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

Map Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae map o'r llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yn Abertawe a Gwyr.

Rhoi gwybod am broblem gyda llwybr cyhoeddus neu lwybr ceffyl

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n gweld problem ag unrhyw un o'r llwybrau cyhoeddus neu lwybrau ceffyl yn Abertawe neu Benrhyn Gŵyr.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Newidiadau i'r rhwydwaith llwybrau (gorchmynion hawliau tramwy cyhoeddus)

Gellir creu, dargyfeirio neu gau Hawliau Tramwy Cyhoeddus drwy orchymyn cyfreithiol yn unig.

Beth yw hawliau tramwy cyhoeddus?

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn llwybrau, fel arfer ar draws tir preifat, y mae hawl gan y cyhoedd deithio drostynt.

Cwestiynau cyffredin am hawliau tramwy

Cwestiynau cyffredin am hawliau tramwy.

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.
Close Dewis iaith