Chwilio'r wefan
English

Siopau Anifeiliaid Anwes

I gynnal busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes, mae angen i chi gael trwydded gennym ni. Mae hyn yn cynnwys gwerthu anifeiliaid mewn siop anifeiliaid anwes a thros y rhyngrwyd.

Mae diffiniadau anifeiliaid anwes a siopau anifeiliaid anwes yn amrywiol iawn. Os nad ydych yn siŵr a oes angen trwydded siop anifeiliaid anwes arnoch, e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk

Ni fyddwch yn derbyn trwydded os ydych wedi cael eich gwahardd rhag cadw siop anifeiliaid anwes, neu os ydych wedi cael eich euogfarnu o unrhyw dramgwyddau lles anifeiliaid eraill.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Apply online welsh button 

Mae'n rhaid i chi lenwi pob rhan o'r ffurflen gais. Bydd angen i chi dalu ffi'r cais pan gyflwynwch eich ffurflen.  Bydd ffi i dalu am ymweliad y milfeddyg yn dilyn yr ymweliad hwnnw.

Ffïoedd

Rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais.  Bydd gofyn i chi dalu ffi ychwanegol ar gyfer ymweliad y milfeddyg yn dilyn yr ymweliad hwnnw.

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'u hanfon gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi.

Ffioedd am Drwyddedau Anifeiliaid

Os oes gennych unrhyw broblem gyda'ch cais, neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ni e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk. Gall unrhyw ymgeisydd y gwrthodir trwydded iddo neu sydd am apelio yn erbyn amod sy'n gysylltiedig â'i drwydded apelio gerbron Llys yr Ynadon leol.

Cyflwyno cais am drwydded i gadw siop anifeiliaid

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais am drwydded i gadw siop anifeiliaid.

Cwestiynau cyffredin am siopau anifeiliaid anwes

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am siopau anifeiliaid anwes.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM