Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Penclawdd Primary School

Ysgol Gynradd Penclawdd: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 21/06/19, 12.00pm. Ystod arweinyddiaeth: 4-8. Math o gontract: Amser Llawn a Pharhaol.

St Helen's Primary School Logo

Ysgol Gynradd Santes Helen a Dechrau'n Deg Cygnets: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (gradd 4)

Dyddiad cau: 28/06/19. Angen ar gyfer Medi 2019. Bydd hwn yn benodiad dros dro tan 31 Mawrth 2020 i ddechrau. Cyflog presennol: £18795 (pro rata).

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Swyddog Ffocws Undeb Rygbi Cymru a goruchwyliwr cyflenwi ysgolion rhan-amser

Dyddiad cau: 24/06/19, 12.00pm. £19,554- £20,344 Gradd 5 (SCP 17-20). Gofynnol o fis Medi 2019 ymlaen. 35 awr yr wythnos.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athro/Athrawes Saesneg

Dyddiad cau: 21/06/19, 1.00pm. Yn eisiau ar gyfer: Medi/Hydref 2019.

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago: Swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: 28/06/19, 12.00pm. 32½ awr yr wythnos yn ystod y tymor yn unig am 39 wythnos y flwyddyn. Gradd 6 Pwynt 21 - 25.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: AthroAthrawes Dyniaethau/Saesneg

Dyddiad cau: 24/06/19, 1.00pm. Yn eisiau ar gyfer: Hydref/Tachwedd 2019.

Penclawdd Primary School

Ysgol Gynradd Penclawdd: Cynorthwyydd Addysgu Dros Dro - Lefel 2

Dyddiad cau: 28/06/19, 12.30pm. Gradd 4 (13-16) £17,391 - £18,319 y flwyddyn (pro rata). Medi 2ed 2019.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athro/Athrawes Mathemateg

Dyddiad cau: 28/06/19, 1.00pm. Ar gyfer Medi 2019. Rhan Amser 0.5. Cyflog: PGP.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu

Dyddiad cau: 28/06/19, 1.00pm. Eisiau Erbyn: Medi 2019. Cyflog: £18,795 i £19,171 (pro rata) (cyflog gwirioneddol £10,899 - £11,117). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser).

Whitestone Primary School logo.

Ysgol Gynradd y Garreg Wen: Swydd Addysgu Barhaol

Dyddiad cau: 01/07/19, 12.00yp. Cyflog: MPS. Yn eisiau erbyn 1 Medi 2019 neu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny, athro neu athrawes ysgol gynradd rhagorol i ymuno â'n tîm gweithgar, ymroddgar a brwdfrydig.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Tiwtor Canu

Dyddiad cau: 04/07/19, 4.00pm. Cyfnod Penodol ar gyfer un flwyddyn. Athro Heb Gymhwyso Pwynt Sefydlog 3 (5 awr: £4242).

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 21/06/19, 10.00am. Prif ffrwd. Pwynt graddfa 5-6 (Gradd 4). Cyflog £18,795 - £19,171 (pro rata). 39 wythnos y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon i ddechrau. Mae'r swydd am 25 awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid

Dyddiad cau: 28/06/19, 12.00pm. I ddechrau Medi 2019. 20 awr yr wythnos (Llun - Gwener 4 awr y dydd) yn ystod y tymor yn unig. Gradd 4 SCP 5 -6. £18,795 - £19,171 pro rata (y cyflog cychwynnol gwirioneddol £8,718).

Ysgol Crug Glas

Ysgol Crug Glas: Athro Dosbarth Cyfnod Sylfaen x2

Dyddiad cau: 05/07/19. 1 x amser llawn dros dro (am 1 flwyddyn yn y lle cyntaf) i ddechrau Medi 2019. 1 x 0.5 dros dro (am 1 flwyddyn yn y lle cyntaf) i ddechrau Medi 2019.

Ysgol Crug Glas

Ysgol Crug Glas: Athro Dosbarth

Dyddiad cau: 05/07/19. Parhaol. O Medi 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM