Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Craigfelen primary school logo

Ysgol Gynradd Craigfelen Athro dosbarth derbyn dros dro

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi ei lleoli ym mhentref Craigfelen, Clydach . Mae'r ysgol yn darparu addysg anenwadol i blant rhwng 3 ac 11 oed.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro/Athrawes Saesneg/Dyniaethau

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2021 1.00pm. Tynnu rhestr fer: 1 Chwefror 2021. Cyfweliadau: Dyddiad i'w gynghori

Hafod primary school logo

Ysgol Gynradd Hafod: Uwch Weithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 02/02/21 (12pm). Cyflog: Gradd 6 SCP 11-17 (£21,166 - £23,836) pro rata ~ 18 awr yr wythnos 40 wythnos y flwyddyn

Wedi'i bweru gan GOSS iCM