Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Craigfelen primary school logo

Ysgol Gynradd Craigfelen Athro dosbarth derbyn dros dro

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi ei lleoli ym mhentref Craigfelen, Clydach . Mae'r ysgol yn darparu addysg anenwadol i blant rhwng 3 ac 11 oed.

Seaview Primary School

Ysgol Gynradd Gymunedol Sea View Cynorthwyydd Addysgu a Chyfathrebu Iaith Arwyddion Prydain

Dyddiad Cau: 30 Hydref 2020 (12.30pm). Rhestr fer: 02 Tachwedd 2020. Cyfweliad: 06 Tachwedd 2020.Gradd 6 (11 - 17) £21,748.00 - £24,491.00 y flwyddyn (pro rata). Angen ar gyfer - 5 bore'r wythnos. Dros dro tan 31 Awst 2021. 12.5 awr yr wythnos.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Gweinyddwr/Derbynnydd

Dyddiad Cau: 02/11/2020 a 9.00am, Gradd 5 SCP 17 - 20 (£20,092 - £20,903 pro-rata) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 20 awr yr wythnos Tymor yn Unig (39 wythnos y flwyddyn), angen cyn gynted â phosibl

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu

Dyddiad Cau: 06/11/2020 a 1.00pm, Gradd 4 Pwynt 5 - 6, £19,312 i £19,698 pro-rata, (Cyflog gwirioneddol £11,198 - £11,422) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 25 Oriau, 39 wythnos.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu 1-1

Dyddiad Cau: 06/11/2020 a 1.00pm, Gradd 4 Pwynt 5 - 6, £19,312 i £19,698 pro-rata (Cyflog gwirioneddol £13,438 - £13,894) Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 30 Oriau, 39 wythnos. Angen erbyn Ionawr 2021

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig Yr Esgob Vaughan Swyddog Cymorth Cyntaf a Chymorth

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020 erbyn 12.00pm. Oriau gwaith: 33.5 awr yr wythnos. Cyflog: Gradd 4 SCP 5-6 (£19,312 - £19,698 Pro-rata). Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Dros dro i gyflenwi dros absenoldeb mamolaeth. Dim ond am 39 wythnos y flwyddyn mae'r rheol hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM