Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Brynmill Primary School logo

Ysgol Gynradd Brynmill: Athro Parhaol

Dyddiad cau: 25/11/19. Prif Raddfa Gyflog - Graddfa Gyflog Uchaf. O Ionawr 2020 ymlaen.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Goruchwyliwr Cyflenwi Dros Dro

15/11/19, (9:00am). Gradd 5 SCP 7 - 9 (£19,554 - £20,344) pro rata (Go iawn o £ 14,740). 32.5 awr yr wythnos, 39 wythnos/blwyddyn. Dymuna'r Llywodraethwyr benodi Goruchwylydd Cyflenwi ymroddedig a brwdfrydig ar sail dros dro tan Awst 2020 i ddechrau.

Gowerton Comprehensive School

Ysgol Tre-gŵyr: Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 3 - Cyfathrebwr Iaith Arwyddion Prydain Dros Dro

Cyflog: 27/11/19, Gradd 5, SCP 7-9 (£19,554 - £20,344) pro rata, 27.5 awr/wythnos (8.30am - 3pm), (yn ystod y tymor yn unig). Dyddiad dechrau 1 Ionawr 2020 neu cyn gynted ag y bo modd. Dros dro am 1 flwyddyn yn y lle cyntaf

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn: Athro/Athrawes CA2

Dyddiad Cau: 22/11/19, (12pm). MPS. Amser llawn. Dros dro yn ystod cyfnod secondiad. Dyddiad cychwyn: Ionawr 2020, neu cyn gynted ag y bo modd.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Technegydd Gwyddoniaeth Dros Dro

Dyddiad cau: 29/11/19, Gradd 4 Pwynt 5 - 6 (£18,795 - £19,171) pro-rata (Cyflog gwirioneddol £8,174 - £8,337). 18 ¾ oriau, 39 wythnos. Dydd Llun - Dydd Gwener bob prynhawn. Mae na gyfle i benodi Technegydd Gwyddoniaeth rhan amser a dros dro.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM