Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 25/06/2021 12 noon, Gradd 4 (SCP 5) £19,312 - £19,698 (cyflog cychwynnol go iawn o £12,593), 27 ½ awr yr wythnos / Amser tymor yn unig, Dechrau Medi 2021

Ysgol Gyfun Gŵyr

Ysgol Gyfun Gwyr - Swydd Cynorthwydd Addysgu Gradd 4

Dyddiad cau: 29/06/21. Cytundeb Gradd 4, 25 awr yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn.

Bishopston Primary School logo

Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau: 18/06/21 (3.00pm), Gradd 4, SCP 5-6, £17,681 - £18,319 pro rata, Angen ar gyfer 2 Medi 2021 neu gyn gynted ag y modd ar ôl hynny 27.5 awr yr wythnos (amser llawn)

Llangyfelach primary school logo

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Addysgu Gradd 6 (Lefel 4) Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau: 07/06/2021 (12 noon), Cyflog Cyfredol: £21,748 (Pro rata) Haf 2021, Gradd 6, 27.5 awr yr wythnos, Dyddiad Dechrau: 2 Medi 2021

Hafod primary school logo

Ysgol Gynradd Yr Hafod: Pennaeth

Dyddiad cau: 24/06/21, 12.00pm. I ddechrau 1 Medi 2021 neu cyn gynted â phosibl, wedi hynny. ISR L13 - L19. Math o gontract: Amser Llawn. Cyfnod y contract: Parhaol.

Dylan Thomas Community School Logo

Translation Required: Dylan Thomas Community School: Teaching Assistant

Translation Required: Closing date: 26/06/21, (12.00 noon), Grade 4 (SCP 5) £19,312 - £19,698 (actual starting salary from £12,318), 27 ½ hours per week / Term time only, Commencing September 2021

St Helen's Primary School Logo

Ysgol Gynradd San Helen: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 18/06/21, 12.00pm. Angen ar gyfer 1 Medi 2021. 1 x Cynorthwyydd Addysgu Amser Llawn Lefel 2 (27.5 awr yr wythnos) (Gradd 4). Penodiad dros dro fydd hwn tan 31 Mawrth 2022 i ddechrau. Cyflog cyfredol: £19,312 (pro rata).

Pentrehafod school logo

Ysgol Pentrehafod: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 02/07/21, 9.00am. Parhaol. Amser Llawn. Cyfeirnod y Swydd: Dyddiad cyhoeddi - 18 Mai 2021. Cyflog: L16 - 20 (£61,166 - £67,364). Angen o 1 Ionawr 2022 ymlaen. Yn amodol ar gwblhau gwiriadau cyn cyflogi a diogelu.

Glyncollen primary school logo

Ysgol Gynradd Glyncollen - Pennaeth

Dyddiad cau: 02/07/21 (Hanner dydd). Llunio rhestr fer: 08/07/21. Cyfweliadau: 15/07/21. ISR: 12-18. Math o gontract: Amser llawn. Cyfnod contract: Parhaol. Nifer ar y gofrestr: 199

Waunarlwydd Primary School Logo

Ysgol Gynradd Waunarlwydd: Athro amser llawn

Dyddiad cau: 17/06/21 (12 noon), MPS, O fis Medi 2021 ymlaen, 2 dymor i ddechrau

Casllwchwr Primary school logo

Ysgol Gynradd Casllwchwr: Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 3

Dyddiad Cau: 12.00pm dydd Gwener 18 Mehefin 2021. Penodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 Dros Dro o fis Medi 2021 (am flwyddyn yn y lle cyntaf). Ystod Cyflog: Gradd 5, SCP 7-9.

Newton Primary School

Ysgol Gynradd Newton - Athro

Dyddiad cau: 30/06/21 (12 noon). Rhestr fer: 02/07/21. Cyfweliadau: 09/07/21. Dyddiad Cychwyn: 1st September 2021. Cyflog: MPG. Math o swydd: 0.4 (+Un awr amser PPA) dros dro, un flwyddyn i ddechrau.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Goruchwyliwr Cyflenwi

Dyddiad cau: 23/06/21 (2.00pm). Rhestr fer: 29/06/21. Cyfweliadau: 13th & 14th Gorffennaf 2021 Cyflog: £20,293 to £21,112 (pro rata) (cyflog gwirioneddol £11,767 - £12,242) £11,767 - £12,242) Gradd 5 SCP 7 - 9 Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser). (Llun - Gwener).

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro Saesneg

Dyddiad cau: 23/06/21 (2.00pm). Rhestr fer: 28/06/21. Cyfweliadau: 5 & 6 Gorffennaf 2021.

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol Sant Joseff - Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 18/06/21 (12 noon). Rhestr fer: 18/06/21. Cyfweliadau: 22/06/21. Amrediad cyflog: L7-L11 (£49,019 - £54,019). Yn ofynnol ar gyfer 1af Medi 2021 (neu cyn gynted â phosibl wedi hynny)

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan - Cynorthwyydd Cymorth Ymddygiad

Dyddiad cau: 23/06/21 (3.30 p.m.). Cynhelir cyfweliadau yn yr ysgol ar yr wythnos yn dechrau 28ain Mehefin 2021. Cyflog: APT&C Gradd 5 (£20,092 - £20,903) Oriau Gwaith: 8.30am - 3.30pm Dydd Llun - Ddydd Gwener. Un swydd, dros dro am flwyddyn, yn ystod y tymor yn unig.

Clwyd Primary school (rights respecting school) Logo

Ysgol Gynradd Clwyd - Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4

Dyddiad Cau: 21/06/21 Llunio Rhestr Fer: 23/06/21 Cyfweliadau: i'w trefnu'n fuan wedi hynny, y dyddiad i'w gadarnhau. Cyflog Presennol: £19,312.00- £19,698.00 (Pro-rata) Gradd 4 Contract blwyddyn dros dro Cynorthwyydd Addysgu Gradd 4, 27.5 awr yr wythnos. Dyddiad Cychwyn: 02/09/21

Clwyd Primary school (rights respecting school) Logo

Ysgol Gynradd Clwyd - Cynorthwyydd Addysgu (Lefel 3)

Dyddiad Cau: 28/06/21 Dyddiad Llunio Rhestr Fer: 30/06/21 Cyfweliadau: i'w trefnu yn fuan wedi hynny, y dyddiad i'w gadarnhau. Contract blwyddyn dros dro, Cyflog Presennol: £20,092 - £20,903 (Pro-rata) Gradd 5, 27.5 awr yr wythnos - 39 wythnos y flwyddyn, Dyddiad Cychwyn: 02/09/21

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw - Swydd Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu Lefel 2 ( Parhaol, llawn amser)

Dyddiad Cau: 23/06/21. Gradd 4 £19,312 - £19,698 p.a. pro rata. ar gyfer Medi 2021.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan - Cynorthwywyr Addysgu Cymorth Dysgu

Dyddiad Cau: 23/06/2021, Gradd 4 SCP 5-6 (£19,312 - £19,698 pro rata), Yn ystod y tymor yn unig, Dros dro am flwyddyn, 30 awr yr wythnos rhwng dydd Llun a dydd Gwener

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol - Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 24/06/21 (4 p.m.) Gradd 4 (SCP 5 - 6 £19,312 - £19,698) / Cyflog Cychwynnol: £14,558. (32.5 Awr yr wythnos amser tymor yn unig) (Cyfnod Penodol)

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais Athro Mathemateg

Dyddiau Cau: 25/06/2021 (2.00pm), Cyflog: PGP/YCU, Yn eisiau ar gyfer: Medi 2021 - Chewfror 2022

Wedi'i bweru gan GOSS iCM