Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth: Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Dyddiad cau: 27/06/22, 12.00pm. Cyfweliadau: Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022. Cyflog presennol: Gradd 6 SCP 11-17. Contract: 27.5 awr yr wythnos. Dyddiad cychwyn: 5 Medi 2022. Hyd: Parhaol.

Ysgol Gynradd Heol Teras - Cynorthwywyr Addysgu

Dyddiad cau: 01/07/22. Rhestr Fer: 04/07/22. Dyddiad y Cyfweliad: 08/07/22. Cyflog: Gradd 4 (pwyntiau 5-6) £19,312-£19,698 (pro rata). 39 wythnos y flwyddyn ac yn destun addasiadau yn ystod tymor yr ysgol. 27.5 awr yr wythnos a 2.5 awr o waith arolygu amser cinio.

Ysgol Gynradd Pontlliw: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 30/06/22, 23.59pm. 27.5 awr (39 wythnos - Yn ystod y tymor yn unig). Gradd 4 pt. 5-6 Cyflog: £19,650 - £20,043 pro rata. Mae'r Llywodraethwyr yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu rhan-amser ar gyfer swydd am flwyddyn. Bydd y swydd yn dechrau cyn gynted ag y bo modd a bydd yn un dros dro tan 31 Awst 2023 i ddechrau.

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas - Swyddog Cymorth Bugeiliol CA4 (Iechyd Meddwl a Llesiant)

Dyddiad cau: 04/07/2022 (canol dydd), Gradd 6/SCP (1 £22,129 pro rata Yn ystod tymor yr ysgol yn unig, 5 diwrnod/37 awr = £18,991, Yn cychwyn ym Medi 2022

Ysgol Gynradd Pennard - Gofalwr Dros Dro

Dyddiad Cau: 08/07/2022 (12 noon), Gradd 4 (SCP 5-6) £19,650.00 - £20,043.00 (pro rata), 22 awr yr wythnos/51 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athrawes y Gymraeg

Dyddiad cau: 27/06/22, 1.00pm. Mae gennym gyfle i benodi athro/athrawes Cymraeg llawn amser. Bydd y penodiad yn un dros dro ar gyfer absenoldeb mamolaeth. Yn eisiau ar gyfer Medi 2022.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 29/06/22)

£20,444- £21,269 y flwyddyn (pro-rata). Mae Dechrau Disglair yn ceisio penodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant yn y gymuned leol rhwng 2-3 oed. Dros dro yn ystod cyfnod mamolaeth tan 31 Mawrth 2023.

Ysgol Gynradd Cadle - Cynorthwyydd Addysgu Dros Dro Lefel 2

Dyddiad cau: 01/07/22. Cyflog Presennol: £19,650 - £20,043 (pro-rata). Yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Penodiad dros dro fydd hwn tan 31 Mawrth 2023 yn y lle cyntaf.

Gweithiwr Cymorth (closing date: 29/06/22)

£25,927 - £29,174 per annum. Mae Maes Derw (UCD) yn chwilio am ddau Weithiwr Cymorth ymroddedig a brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio gyda disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol (SEBD) i ymuno â'n tîm.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Cynothwywr Dysgu

Dyddiad cau: 28/06/22 (2.00pm). Tynnu rhestr fer: 30/06/22. Cyfweliadau yn ystod: W/C 4/07/22. Cyflog: £19,650 to £20,043 (pro rata) (Cyflog gwirioneddol £11,394 - £11,622 yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor ). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser.)

Ysgol Gyfun Pentrehafod - Arweinydd y Tîm Cymorth Technegol

Dyddiad cau: 01/07/22 (canol dydd). Graddfa gyflog: Gradd 7, pwyntiau 19 - 24 yn y golofn gyflog (£25,927 - £29,174). Y swydd: 37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn.

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Goruchwyliwr Cyflenwi

Dyddiad cau: 01/07/22, 2.00pm. Eisiau Erbyn: Medi 2022. Cyflog: Gradd 5 SCP 7 - 9 (£20,444 to £21,269) (pro rata) Dyfarniad Cyflog yn Aros (cyflog gwirioneddol £11,855 - £12,333). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 25 (rhan amser) (Llun - Gwener). Mae gennym gyfle i benodi Goruchwyliwr Cyflenwi i ddechrau yn mis Medi. Penodiad dros dro fydd hwn gyda phosibilrwydd o sefydlogrwydd.

Ysgol Gymraeg Bryn Y Mor - Swydd Cynorthwyydd Addysgu

Closing Date: 01/07/2022 (12 noon), Llawn amser (27.5awr) /Dros dro am flwyddyn.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw - Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 (Parhaol,llawn amser)

Dyddiad cau: 04/07/2022 (12 noon), Cyflog £19650-20043 (PRO_RATA) 32.5 awr, ar gyfer Medi 2022

Ysgol Gynradd Newton - Cynorthwy-ydd Addysgu 1:1

Dyddiad cau: 06/07/2022 (12 noon), Gradd 4, , 20 hours per week , From 1 Medi 2022 Math o swydd Dros dro hyd at 31 Awst 2023.

Ysgol Gynradd Glyncollen - Athro/Athrawes Dosbarth

Dyddiad Cau: 06/07/2022 (canol dydd), Prif Raddfa Gyflog Athrawon Math o Gontract: Amser llawn Cyfnod y contract Parhaol, 1af Medi 2022.

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Gwyddoniaeth Llawn Amser

Dyddiad cau: 01/07/2022 (1.00pm), Yn eisiau ar gyfer: Medi 2022.

Ysgol Gyfun Treforys - Gofalwr(aig)

Dyddiad cau: 13/07/2022 (9.00am), Gradd 5 (SCP 7-9 - £20,444 - £21,269), 37 awr yr wythnos (52 wythnos y flwyddyn), I gychwyn ym Medi 2022 (neu'n gynt na hynny os yn bosibl).

Ysgol Gyfun Penyrheol: Gweithiwr Allgymorth Ymgysylltu a Phresenoldeb

Dyddiad cau: 29/06/22, 4.00pm. (Cyfnod Penodol am Flwyddyn). (35 awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig). Gradd 6 (SCP 11 - 17) £22,129 - £24,920 pro rata. Cyflog cychwynnol: £17,965.

Ysgol Gynradd Knelston - Hysbyseb Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu

Dyddiad cau: 01/07/2022 (12 noon), Gradd 6: (SCP 11-17) £22,129 - £24,920 (pro rata). Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi wedi cychwyn y flwyddyn academaidd. 39 wythnos, 16.5 awr yr wythnos, Dyddiad cychwyn: 02/09/22 - fe hoffem ni gynnwys rhywfaint o amser trosglwyddo cyn hyn hefyd.

Ysgol Gymraeg Y Login Fach: Athro/Athrawes

Dyddiad cau: 01/07/22, 23.59pm. I ddechrau Medi 2022 (Swydd blwyddyn yn unig).
Close Dewis iaith