Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Plasmarl primary school logo

Ysgol Gynradd Plasmarl: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 04/05/21, 12:00pm. Rhestr fer: 11/05/21. Cyfweliadau: 20/05/21. Math o gontract: Amser Llawn. Cyfnod y contract: Parhaol. Rhif ar y Gofrestr: 180 CALl. ISR: L5- L9. I ddechrau 1 Medi 2021.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4

Dyddiad cau: 19/04/21, 12:00pm. Angen Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch. Rhan-amser. O: Medi 2021. Cyflog: CALU pro rata: 25 awr 30 munud y flwyddyn sy'n cynnwys eich amser CPA eich hun a phresenoldeb am un awr yng Nghyfarfod y Staff ar ôl ysgol un diwrnod yr wythnos. Math o swydd: Dros dro tan 07.06.22.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Cydlynydd Cyfleuster Addysgu Arbennig (ADDL)

Dyddiad cau: 23/04/21 1.00pm. Tynnu rhestr fer: W/C 3/05/21. Cyfweliadau:W/C 17/05/21. PRB/GCU + AAA (£3,265) + CAD2B (£4,783). Yn eisiau ar gyfer Medi 2021.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Athro/Athrawes Cyfleuster Addysgu Arbennig (ADDL)

Dyddiad cau: 23/04/21 1.00pm. Tynnu rhestr fer: W/C 3/05/21. Cyfweliadau: W/C 17/05/21. PRB/GCU + AAA1 (£2,268). Yn eisiau ar gyfer Medi 2021.

Pontarddulais Primary School

Angen Gweithiwr Cymorth Ychwanegol ar Little People Dechrau'n Deg Pontarddulais (Dros dro)

Dyddiad cau: 21/04/21. Cyflog: Gradd 2. - £18,562 per annum (pro rata) 12.5 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn. Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

YG Tirdeunaw Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw: Cynorthwy-Ydd Dysgu

Dyddiad Cau: 29/04/2021. Cyflog Gradd 4, Ystod 5-6. Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Dyddiad cychwyn, Ar gyfer Mehefin 2021

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Angen Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 30/04/21 (10.00am), Gradd 4 (Yn amodol ar adolygiad), O fis Medi 2021 ymlaen, 20 awr yr wythnos (4 awr y dydd/3 awr y dydd dros 5 bore ynghyd â dau brynhawn - i'w gadarnhau)

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt - Arweinydd Maes Cwricwlwm Cynorthwyol Amser Llawn ar gyfer y Gymraeg

Y dyddiad cau: 22.04.2021 (10.00am), Cyflog: Prif Raddfa Broffesiynol (MPS) gyda TLR ychwanegol 2A

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Saesneg

Dyddiad Cau: 29/04/2021 at 4.00pm. (MPS/UPS) (Cyfnod Penodol)

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Technegydd Gwyddoniaeth/Labordy

Dyddiad Cau: 23/04/2021 at 10.00am. Cyflog: Gradd 4 (SCP 5-6), Cyflog £19,312 - £19,698 (pro rata). Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. 37 awr/39 wythnos y flwyddyn. Dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf.

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Goruchwyliwr Amsr Cinio

Dyddiad Cau: 22/04/2021 at 10.00am. Gradd 2 (Pwynt Graddfa 3A), Cyflog £18,562 Pro-Rata. Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. £9.62 yr awr / 38 wythnos y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon i ddechrau. 2 awr y dydd, 5 diwrnod yr wythnos. (Bydd hyn yn gostwng i 1 awr y dydd unwaith y bydd ysgolion yn dychwelyd i weithrediad arferol pan fydd llai o achosion Covid)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM