Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Athro/Athrawes x2

Dyddiad cau: 26/04/19, 12.00pm. Amser llawn. Dros dro, am flwyddyn yn y lle cyntaf. Cychwyn ym Medi 2019. Cyflog: MPG.

Birchgrove Comprehensive School

Ysgol Gyfun Gellifedw: Athro/Athrawes Gwyddoniaeth a Ffiseg

Dyddiad cau: 29/04/19, 12.00pm. Mae hon yn swydd barhaol/amser llawn a bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar 2 Medi 2019.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athro/Athrawes Cyfrifiadureg/Gwyddor Cyfrifiadur

Dyddiad cau: 03/05/19, 1.00pm. Ar gyfer Medi 2019. Amser: llawn. Cyflog: PGP.

Pontybrenin Primary School logo

Ysgol Gynradd Pontybrenin: Swydd Addysgu Parhaol

Dyddiad cau: 03/05/19, 12.00pm. Hoffai llywodraethwyr Ysgol Gynradd Pontybrenin penodi athro ymroddgar, dychmygus a brwdfrydig i ymuno â'n hysgol lwyddiannus i ddechrau mis Medi 2019.

YGG Bryn Tawe Logo

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Ail yn yr Adran Saesneg

Dyddiad cau: 03/05/19, 12.00pm. Rydym yn chwilio am athro/athrawes ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymgymryd â rol ail yn ein hadran Saesneg.

YG Lon Las Logo

Ysgol Gymraeg Lôn Las: Swydd Athro / Athrawes i CA2

Dyddiad cau: 01/05/19. Swydd llawn amser tan Haf 2020 - gyda'r posibilrwydd o fod yn barhaol. Nifer ar y gofrestr ym mis Medi 2019 - 525 yn cynnwys 3 dosbarth Meithrin. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol i ddechrau ym mis Medi 2019.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Swyddog Cymorth Bugeiliol (Meithrin)

Dyddiad cau: 23/05/19, 12.00pm. Mae'r llywodraethwyr yn awyddus i benodi Swyddog Cymorth Bugeiliol brwdfrydig ac ymroddgar i'n tîm Lles llwyddiannus a werthfawrogir yn fawr.

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Addysg Gorfforol/Cyfleuster Addysgu Arbenigol

Dyddiad cau: 16/05/19, 10.00am. Amser llawn. Cyflog: Prif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Cwm Glas primary school logo

Ysgol Gynradd Cwm Glâs: Cynorthwydd Gweinyddu a Threfnu

Dyddiad cau: 29/04/19. Lefel 2 / Gradd 3 / SCP 4: 25 awr yr wythnos (39 wythnos yn ystod y flwyddyn) £10,684.59- £11,114.12.

Pennard Primary School

Ysgol Gynradd Pennard: Gofalwr Rhan Amser

Dyddiad cau: 10/05/19, 12 hanner dydd. 17 awr yr wythnos / 42 wythnos y flwyddyn. Lefel 2/Gradd 4 (SCP 13-16) £17,391 - £18,319 (pro rata).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM