Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2 (Ysgol Gynradd Sea View

Gradd 4 ((5 - 6) £18,795 - £19,171 y flwyddyn (pro rata), Dyddiad cau: Dydd Gwener Chwefror 21 am 12.30yp 2020,Angen ar gyfer Mawrth 2020 - 5 diwrnod yr wythnos

Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2 
Gradd 4 ((5 - 6) £18,795 - £19,171 y flwyddyn (pro rata)
Angen ar gyfer Mawrth 2020 - 5 diwrnod yr wythnos - dros dro tan 31 Awst 2020
                              27.5 awr yr wythnos
                                    
 
Mae'r llywodraethwyr yn awyddus i benodi cynorthwyydd addysgu brwdfrydig sy'n ymroddedig gyda diddordeb angerddol mewn Addysg Gynradd, er mwyn darparu cymorth o ansawdd uchel yn ein hysgol gyfeillgar. 
Rydym yn chwilio am berson sy'n: 
 

 • Gallu gweithio'n effeithiol yn rhan o dîm. 
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ac wedi ymrwymo i feithrin perthynas gadarnhaol â disgyblion, rhieni a staff. 
 • Meddu ar brofiad o weithio yn y Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2 ac wrth ddarparu dysgu ac addysgu o ansawdd uchel.
 • Gallu ennyn brwdfrydedd, ysgogi ac ennyn diddordeb plant ym mhob maes dysgu. 
 • Ymroddedig i safonau uchel ac yn barod i helpu i ddatblygu profiadau dysgu o ansawdd uchel. 
 • Barod i gyfrannu at fywyd ehangach cymuned yr ysgol.
 •  
 • Meddu ar strategaethau rheoli disgyblaeth ardderchog ac sy'n gallu gweithio mewn ffordd ofalgar o gael y gorau glas allan o bob plentyn.
 • Meddu ar brofiad o weithio gyda disgyblion gydag ystod eang o anghenion arbennig
 •  
 •  
 • Gallwn gynnig i chi: 
 • Gyfle ardderchog a'r cwmpas i ddatblygu eich sgiliau eich hun ac i wneud cyfraniad at welliannau ysgol gyfan
 • Mynediad i DPP o ansawdd uchel

 
Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu lles plant ac yn disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwn. Bydd angen gwiriad DBS manwl ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. 
 
I wneud cais 
Gellir lawrlwytho ffurflenni ar wefan y Cyngor gwefan: www.swansea.gov.uk. a dylid eu dychwelyd at: Mrs Julie Dunn, Pennaeth, Sea View Community Primary School, Creidiol Road, Abertawe. SA1 6TZ 
Dyddiad cau: Dydd Gwener Chwefror 21 am 12.30yp 2020       
Rhestr fer: Dydd Llun  Chwefror 24 2020
Cyfweliad: Dydd Llun Mawrth 2 2020             

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athrawes Mathemateg

Dyddiad cau: 24 Chwefror 2020 1.00pm, Gradd: PGP

YGG Bryn Tawe Logo

YGG Bryntawe:Athro Dyniaethau

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24eg o Ionawr am 12:00, Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog

Hafod primary school logo

Pennaeth (Ysgol Gynradd Hafod)

, Dyddiad cau: Dydd Llun 9 Mawrth 2020 am 12.00pm, ISR L11 - L17

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Gwyddoniaeth Athro/Athrawes

Dyddiad cau: 27/02/2020 a 1.00pm. Yn eisiau ar gyfer: Cyn gynted â phosibl Gradd: MPS

Cadle Primary School logo

Ysgol Gynradd Cadle: Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2

Dyddiad cau: 28/02/20, 23:59pm. Gradd 4 (13-16) 18,795-19,171 y flwyddyn (pro rata). 18.5 yr wythnos. Dros dro tan 31 Awst 2020 ar gyfer absenoldeb mamolaeth (Llun, Mawrth a Mercher).

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro Mathemateg

Dyddiad cau: 28/02/20, 9:00am. Mae'r Llywodraethwyr yn ceisio penodi Athro Mathemateg parhaol amser llawn o 01/09/20 ymlaen ar gyfer CA3, CA4 ac, o bosibl, CA5.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM