Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Darpariaeth Gofal Cofleidiol Lefel 1

Dyddiad cau: 14/10/22, 12.00pm. Gradd 2. Dros do (mae'n bosibl y daw yn swydd barhaol). 27.5 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn. Cyflog presennol: £19,293 (pro-rata). Dyddiad cychwyn: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022.

Goruchwyliwr Cyflenwi Ysgol Gymunedol Dylan Thomas (dyddiad cau:30/09/22)

£20,444 - £21,269 (pro rata ac yn ystod y tymor) Gradd 5 SCP 17-21. 30 awr yr wythnos. Amser tymor yn unig Cyflog go iawn £14,225. Dros dro i ddechrau tan 31.8.23

Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen - Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 2

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26ain o Fedi 2022 am 12 yp Tâl: L2 /Gradd 4 Prif Raddfa Cyflogau pro rata Oriau :- 27.5awr yr wythnos + 2.5 awr yr wythnos goruchwyliaeth cinio Cytundeb:- Llawn amser (dros dro) hyd ar Awst 31ain 2023

Ysgol Gynradd Gymunedol Penclawdd- Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (dyddiad cai: 03/10/22)

Dyddiad cau: 03/10/22. Rhestr Fer: 04/10/22. Cyfweliad: 12/10/22. £19,312-£19,698 (pro rata) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd) Gradd 4 (5 - 6) £19,312 - £19,698 y flwyddyn (pro rata). Angen ar gyfer Hydref 2022 - 5 diwrnod yr wythnos - dros dro tan 31 Awst 2023 27.5 awr yr wythnos.

Ysgol Gyfun Gellifedw - Cynorthwyydd Addysgu Cyfathrebwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) L4 (Dyddiad cau: 14/10/22)

Dyddiad cau: 14/10/22. Rhestr fer: 17/10/22. Cyfweliad: 20/10/22. Gradd 6 £22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd). Swydd am 32.5 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn yw hon ac mae angen dechrau mor fuan â phosib. Swydd dros dro am flwyddyn yw hon, caiff hyn ei adolygu yn unol â gofynion disgyblion.

Ysgol Gynradd Gymraeg Brynymor - Swydd Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 30/09/22. Cyflog : Gradd 4. £19,650 - £20,043 y flwyddyn (pro rata) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd). Llawn amser (27.5awr) /Dros dro am 2 dymor i ddechrau.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe - Swyddog Ymgysylltu â Theuloedd Mewn Ysgolion

Dyddiad cau: 27/09/22 (12 y.p.). Cyflog: Graddfa 5 £20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata) (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol yr Esgob Gore - Glanhawr(aig) Ysgol(Dyddiad cau: 23/10/22)

15 awr yr wythnos - Llun - Gwener (3.00yp - 6.00yh) 41 wythnos y flwyddyn - bydd angen gweithio 10 diwrnod a bennir ymlaen llaw yn ystod gwyliau'r ysgol Cyflog Gradd 3: £19,264 pro rata - sy'n cyfateb i £9.99 yr awr. Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Glanhawr(aig) rhan amser i lenwi bwlch yn niferoedd y staff cynnal. Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o'r gwaith hwn. Bydd y swydd yn un dros dro tan 31ain Awst 2023 i ddechrau.

Ysgol Gymunedol y Gors - Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 07/10/22. Cyflog: Gradd 5, SCP 7-9, £20,444 - £21,269p.a. (pro rata). Cyflog yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gymunedol y Gors - Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 07/10/22. Cyflog: Gradd 5, SCP 7-9, £20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Esgob Gore - Technegydd Cyffredinol

Dyddiad cau: 11/10/22 (9am). Y cyflog yw Gradd 3 pt4. £19,293 y flwyddyn (pro rata). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd). Yr oriau gwaith yw: 16 awr yr wythnos (8 awr Dydd Mawrth & 8awr Dydd Mercher) 39 wythnos o'r flwyddyn.

Ysgol Gynradd Cadle - Cynorthwy-ydd addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: Dydd Gwener 7 Hydref 2022. Cyflog Presennol: £19,650 - £20,043 (pro-rata). (Bydd y cyflog yn destun addasiad yn ystod y tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd).

Ysgol Gymraeg Bryn y MÔr - Athro / Athrawes X2

Dyddiad Cau: 04.10.2022 - 3pm. Swydd Athro/Athrawes X2 -Un Swydd Cyfnod Mamnolaeth - I ddechrau Rhagfyr 2022 -Un swydd dros dro am 2 dymor - I ddechrau Ionawr 2023 Manylion am gyflog: Prif Raddfa (M2 - UPS3)
Close Dewis iaith