Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Ysgol Gyfun Treforys: Gweithiwr Cymorth Ymyrraeth

Dyddiad cau: 08/10/21, 9.00am. Gradd 6 SCP 11-17 £21,748 - £24,491 pro rata. 28 awr yr wythnos - contract 39 wythnos. Yn ofynnol cyn gynted â phosibl.

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: Goruchwylydd Glanhau

Dyddiad Cau: 24/09/21, 5.00pm, Gradd 3, Pwynt Graddfa 4 £9.83 yr awr - £18,933 y flwyddyn (pro rata), Yn ystod y tymor yn unig (40 wythnos y flwyddyn), 17.30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener 3.20pm i 6.50pm neu 3.00pm i 6.30pm fesul shifft.

Ysgol Gyfun Treforys: Hyfforddwr Dysgu Carlam

Dydduad cau: 04/10/21, 9.00am. Angen: Cyn gynted ag y bo modd. Gradd 5 SCP 7-9 (£20,092-£20,903) pro rata. 28 awr yr wythnos - contract 39 wythnos. Contract cyfnod penodol - 1 flwyddyn

Ysgol Gyfun Treforys - Swyddog Hwb URC a goruchwyliwr cyflenwi ysgol rhan-amser

Dyddiad cau: 11/10/2021 (9.00am), Gradd 5 (SCP 7-9) £20,092 - £20,903 pro rata y flwyddyn, 35 awr yr wythnos / cyfnod penodol o 2 flynedd yn y lle cyntaf