Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig Esgob Vaughan: Pennaeth

Dyddiad cau: 04/03/19, 4.00pm. Ar gyfer Medi 2019. ISR: 32 - 38.

Pennaeth Uned y Cyfnod Cynradd (dyddiad cau: 19/02/19)

£66,405 - £69,771 y flwyddyn (a mynediad at 3 phwynt asesu proffesiynol strwythuredig ychwanegol ar gyfer gweithwyr proffesiynol gwella addysg). Mae'r Awdurdod yn awyddus i recriwtio gweithiwr proffesiynol llwyddiannus iawn i arwain ein tîm ymroddedig o gynghorwyr her. Dylai'r ymgeiswyr fod yn Benaethiaid ar ysgolion llwyddiannus ac/neu wedi cael llwyddiant amlwg diweddar fel gweithiwr proffesiynol gwella addysg.

YGG Gellionnen

YGG Gellionnen: Pennaeth (ail hysbyseb)

Dyddiad cau: 05/03/19, 12.00pm. Ystod cyflog: 15-21. Mae llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus hon yn dymuno penodi pennaeth ysbrydoledig i'w harwain yn gadarn drwy gyfnod nesaf ei datblygiad.

Clwyd Primary School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 22/02/19, 12.00pm. Cyflenwi cyfnod mamolaeth dros dro tan fis Hydref 2019. Cyflog: Gradd 5, SCP 17-20, £17,772 - £19,430. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn, pro rata.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athro/Athrawes Cymraeg

Dyddiad cau: 22/02/19, 3.00pm. Ar gyfer Tymor yr Haf 2019.

YGG Bryn Tawe Logo

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro/Awes Addysg Grefyddol

Dyddiad cau: 22/02/19, 12.00pm. Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

YG Pontarddulais: Athro neu Athrawes Gwyddoniaeth

Dyddia cau: 08/03/19, 2.00pm. Yn eisiau ar gyfer: Ar ôl gwyliau'r Pasg 2019 (neu'n gynharach o bosibl). Mae cyfle ar gael ar gyfer athro neu athrawes Gwyddoniaeth rhan amser (0.8) i gyflenwi yn ystod cyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Ysgol Gyfun Gŵyr - Swydd Pennaeth

Dyddiad cau: 08/03/19, 3.00pm. O Fedi 2019. Ysgol Grŵp 6 (Grŵp 7 o Fedi 2021). Gradd Cyflog: L28 - L34 (£77,613-£89,900).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM