Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Classroom activities

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt : Cynorthwywyr Addydgu Lefel 2

Prif ffrwd / Cyfleuster Addysgu Arbenigol. Angen dechrau cyn gynted â phosibl. 25 awr, 5 diwrnod yr wythnos (8.55am i 3.05pm) Pwynt Graddfa 5-6 (Gradd 4) Cyflog £23,500 - £23,893 (pro rata ac yn amodol ar addasiad tymor yn unig) Mae'r swydd hon yn un dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf. 39 wythnos y flwyddyn.

Ysgol yr Esgob Gore : Goruchwylwyr Arholiadau

Goruchwylwyr Arholiadau - Rhan amser, oriau achlysurol

Ysgol Gynradd Blaenymaes: Dechrau'n Deg Cyfathrebwr Iaith Arwyddion Prydain

Dyddiad cau: 30/05/24, 11:59pm. Oriau Gwaith: 12.5 awr yr wythnos rhwng 9.00am a 11.30am. Dros dro. Cyflog: Gradd 6. Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Swydd Cynorthwyydd Bugeiliol

Dyddiad Cau (24/05/24) (12 y.p.) Rydym yn edrych i apwyntio cynorthwyydd i dîm bugeiliol yr ysgol, i ddechrau cyn gynted â phosib. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm bugeiliol profiadol, brwdfrydig, gweithgar a chyfeillgar yr ysgol ac yn gweithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion ar draws CA3 a 4.

Prif Seicolegydd Addysg (closing date: 22/05/24)

£66,425 - £72,966 per year (gan gynnwys 3 SPA) Soulbury B pwynt 7-12 + SPAs lle bo'n gymwys.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw : Goruchwyliwr clwb terfyn dydd

(Dyddiad cau: 24/05/24) (4pm) Rydym yn awyddus i recriwtio Uwch Weithiwr Chwarae profiadol, cryf ei gymhelliant a brwdfrydig i weithio mewn clwb Allysgol sydd wedi ei hen sefydlu. Oriau: Diwrnodau'r wythnos ystod tymor ysgol 3:00-6:00yh. Lleoliad:Clwb ar ol ysgol Ysgol Llwynderw

Ysgol Gynradd Portmead - Gweithiwr Cymorth Ychwanegol Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 24 Mai 2024. Cyflog: Gradd 5 y flwyddyn (pro-rata). Ariennir y swydd hon i ddechrau tan ddiwedd mis Hydref 2024. Mae parhad y swydd yn amodol ar gadarnhad cyllid, a chefnogaeth yn ofynnol. 18 awr cytundebol yr wythnos rhwng yr oriau 12.30-4pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Ysgol Gynradd Penclawdd Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (HLTA) / PPA Llanw

Dyddiad cau: 03/06/24 (1.00pm), Gradd 6 £25,979 - £28,770 y flwyddyn pro rata. 27.5 awr ywythnos i ddechrau. Sylwch fod y cyflog a nodir yn amodol ar addasiad amser tymor yn unig os yw'r gyflogaeth yn cychwyn ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Ysgol Gynradd Newton - pennaeth

Ysgol Gynradd Newton - pennaeth. Dyddiad Cau: 7 Mehefin 2024 5pm, ISR: 12-18. I ddechrau: 1 Ionawr 2025 neu'n gynharach drwy gytundeb Nifer ar y Gofrestr: 221. Math o gontract: Llawn-amser., Hyd y Contract: Parhaol.

Ysgol Gynradd Tregŵyr: Gofalwr

Dyddiad cau: 24/05/2024 (12 hanner dydd); Graddfa 5 (SCP 07-09) Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 3 Mehefin 2024. Contract Parhaol - 15 awr yr wythnos (41 wythnos y flwyddyn) ynghyd â rhai oriau ychwanegol yn ôl y gofyn. Gellir trafod oriau gwaith hyblyg. Dyddiad cychwyn - Cyn gynted â phosibl.

Ysgol Gynradd Sgeti: Athro Llawn-amser Parhaol

Dyddiad cau: 10/06/24 (12.00pm.). Graddfa: Graddfa Cyflog Athro MPS. Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Sgeti am benodi ymarferwr dosbarth profiadol i ymuno â'n tîm gweithgar.

Ysgol Gynradd Penllergaer : Athro

(dyddiad cau : 14/06/24) (12hanner dydd) Cyflog: Prif Raddfa Athrawon. Contract: dros dro, amser llawn am 2 tymor. Nifer sydd wedi'u Cofrestru: 387 (oedran 3-11).

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Athro

(Dyddiad Cau: 21/05/24) (09:00y.b.) Rydym yn chwilio am athro ysbrydoledig ac uchelgeisiol i ymuno ag adran lwyddiannus. Rydym yn chwilio am athro i ddarparu profiadau cyfoethog Addysg Gorfforol yn yr ysgol.

Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn y Môr : Athro

(Dyddiad Cau : 07/06/24) (3pm) Swydd ATHRO / ATHRAWES - Llawn amser - Parhaol - I ddechrau yn Medi 2024 Manylion am gyflog: Prif Raddfa (M2 - UPS3) Disgrifiad: Rydym am benodi person ymroddgar, hyblyg a brwdfrydig i ymuno â theulu Bryn y Môr.

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe : Dderbynnydd/Clerc

(Dyddiad Cau : 07/06/24) (4pm) Mae ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn edrych am dderbynnydd/clerc brwdfrydig a chyfeillgar i ymuno â swyddfa brysur.

Swyddog Arweiniol - Cwricwlwm, Dysgu ac Addysgu (dyddiad cau: 03/06/24)

£58,308 - £62,440 (+3SPA). Mae gennym gyfle cyffrous i uwch ymarferydd ymuno â'r tîm gwella ysgolion. Mae'r rôl yn cael ei hariannu gan Grant Addysg Awdurdod Lleol (GAAL) blynyddol Llywodraeth Cymru.

Ysgol Pen y Bryn : Cynorthwy-ydd Addysgu

(dyddiad cau : 10/06/24) (4pm) Cyflog: Gradd 5 SCP 7 - 9 (£24,294 - £25,119 Cyfwerth ag Amser Llawn (Cyflog gwirioneddol £15,849) Math o gontract: 28 awr yr wythnos 39 wythnos y flwyddyn. Hyd y Contract: Parhaol. Oriau 9.00 - 3.20 + Cyfarfod Datblygiad Proffesiynol wythnosol Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted â phosibl
Close Dewis iaith