Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefniadaeth ysgolion - Cynlluniau'r dyfodol ar gyfer ysgolion arbennig yn Abertawe

Rydym yn ymgynghori ar ddyfodol darpariaeth ysgolion arbennig yn Abertawe.

Mae Cyngor Abertawe yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

  1. Uno Ysgol Pen-y-Bryn ac Ysgol Crug Glas i greu un ysgol arbennig ar 1 Medi 2025 ar safleoedd sydd mewn bod; ac
  2. Adleoli'r ysgol newydd ar 1 Ebrill 2028 i adeilad a adeiladwyd at y diben ar Mynydd Garnlwydd Road, wrth gynyddu nifer y lleoedd arfaethedig.

Cynhelir y cyfnod ymgynghori o 9 Hydref 2023 tan 24 Tachwedd 2023.

Cliciwch ar y dolenni perthnasol isod i ddarllen y dogfennau ymgynghori a'r wybodaeth gysylltiedig.

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gyfer y cynnig hwn bellach wedi dod i ben.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r we-dudalen hon gyda datblygiadau a byddwn yn cyhoeddi adroddiad am yr ymgynghoriad maes o law.

Dogfen ymgynghori

Rydym yn ymgynghori ar ddyfodol darpariaeth ysgolion arbennig yn Abertawe.

Papur ymgynghori ar gyfer disgyblion

Rydym yn ymgynghori ar ddyfodol darpariaeth ysgolion arbennig yn Abertawe.

Cyfarfodydd ymgynghori

Cynhelir y cyfnod ymgynghori o 9 Hydref 2023 tan 24 Tachwedd 2023.

Cwestiynau cyffredin

Cynhelir y cyfnod ymgynghori o 9 Hydref 2023 tan 24 Tachwedd 2023.
Close Dewis iaith