Chwilio'r wefan
English

Advice for businesses about coronavirus

 

Businesses with a rateable value of £51,000 or less will receive 100% business rates relief and pubs with a rateable value of between £51,000 and £100,000 will receive a £5,000 reduction on their bill.

 

Any businesses who satisfy the criteria for the award of this new relief, once we receive them, will have a new rates bill issued as soon as possible.

 

Welsh Government business grants: 

 

Apply for a Welsh Government business grant for support during the Covid-19 (coronavirus) pandemic.

calculator

Trethi Busnes

Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am Drethi Busnes a sut i'w talu.

Mae Cyfraddau Busnes yn fath o dreth leol sy'n cael eu talu gan breswylwyr neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarnau, warysau a ffatrïoedd.

Fe'u cesglir gan y cyngor ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r arian a gesglir yn cael ei dalu i bwll canolog ac yna'n cael ei ailddosbarthu ar draws Cymru i helpu i dalu am wasanaethau a ddarperir gan yr holl awdurdodau lleol.

Mae yna fuddion masnachol eraill y mae Cyfraddau Busnesau yn talu amdanynt megis mastiau telathrebu, hawliau hysbysebu, peiriannau arian parod a meysydd parcio.

Ydych chi'n ystyried dechrau busnes neu ehangu busnes presennol? I gael cymorth a gwybodaeth, ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 603000 neu ewch i Busnes CymruYn agor mewn ffenest newydd

Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthwyr 2020/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr ar gyfer talwyr ardrethi cymwys yn 2020/21. Bydd y cynllun estynedig yma'n darparu cymhorthdal o £2,500 tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo sydd â gwerth ardrethol o hyd at £50,000.
Bydd yr eiddo a fydd yn cael budd o'r rhyddhad yma yn cynnwys busnesau sydd wedi'u meddiannu ar y stryd fawr ac eiddo manwerthu fel siopau, bwytai, caffis a thafarnau/bariau. Mae'r ddogfen ynghlwm yn darparu rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut caiff ei weithredu.

PDF Document Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu yng Nghymru 2020/21 - canllawiau (PDF, 442KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth sylfaenol am Drethi Busnes

Gwybodaeth gyffredinol am Drethi Busnes.

Talu'ch Trethi Busnes

Mae sawl ffordd i dalu eich Trethi Busnes.

Problemau wrth dalu'ch Trethi Busnes?

Cysylltwch â ni os ydych yn cael anawsterau talu.

Lleihau'ch Trethi Busnes

Os ydych yn talu Trethi Busnes, gallech fod yn gymwys ar gyfer cymorth trethi.

Dweud wrthym am newidiadau sy'n effeithio ar eich Trethi Busnes

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i ddweud wrthym am symud i mewn i eiddo neu allan o eiddo neu ofyn am gopi o fil.

Cwestiynau cyffredin am ardrethi busnes

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ardrethi busnes.

Cysylltwch â Trethi Busnes

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwn e-bostio ni.
Gwefan: www.abertawe.gov.uk/trethibusnes Yn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 01792 635937
Manylion llawn Cysylltwch â Trethi Busnes

Wedi'i bweru gan GOSS iCM