Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhyddhad ardrethi busnes

Efallai y bydd rhai mathau o fusnesau'n gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.

Gostyngiad elusennol i ardrethi busnes

Mae elusennau a sefydliadau nid er elw yn gymwys i dderbyn gostyngiad o hyd at 100% ar eu hardrethi busnes.

Cymorth trethi busnesau bach

Mae busnesau bach a chanddynt werthoedd ardrethol isel yn gymwys i gael gostyngiadau ar eu hardrethi busnes.

Rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer eiddo gwag neu rannol wag

Gall eiddo sy'n wag neu'n rhannol wag fod yn gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.