Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgolion, presenoldeb a lles

Gwybodaeth am bresenoldeb a lles plant, gan gynnwys cyflogaeth plant.

Cyflogaeth plant

Os yw eich plentyn am gael gwaith rhan-amser cyflogedig tra'i fod yn dal yn yr ysgol mae sawl rheol yn berthnasol.

Trwyddedu perfformio plant

Gofynion trwyddedau perfformio i blant a ffurflenni cais ar gyfer plant sy'n byw yn Abertawe.

Plant ar goll o'r system addysg

Os ydych yn meddwl bod plentyn a/neu berson ifanc ar goll o'r system addysg (mewn unrhyw ffordd o gwbl), rhowch wybod i'r adran addysg drwy gyfeirio'r plentyn.

Hysbysiad o gosb addysg

Cyflwynodd Rheoliadau (Hysbysiad o Gosb) (Cymru) Addysg 2013 hysbysiadau o gosbau penodol ar gyfer absenoldebau rheolaidd o'r ysgol.

Gwasanaeth lles addysg

Mae swyddogion lles addysg yn cefnogi rhieni sy'n wynebu anawsterau wrth sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol yn rhoelaidd.

Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion

Os yw eich plentyn wedi'i wahardd neu mae'n wynebu cael ei wahardd, yna gall yr wybodaeth ganlynol fod o gymorth i chi.

Arweiniad diogelu ar gyfer gwasanaethau addysg a dysgu gydol oes

Lluniwyd y ddogfen arweiniol hon i gefnogi arfer da wrth ddiogelu ac amddiffyn plant mewn gwasanaethau addysg a dysgu gydol oes.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 08 Tachwedd 2021