Chwilio'r wefan
English
Ffon

Parciau: rhifau ffôn defnyddiol

Ein nod yw sicrhau yr erys ein holl barciau'n lleoedd diogel a chyfeillgar fel y gall pawb fwynhau'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Os bydd gennych bryderon ar unrhyw adeg am broblemau neu ddigwyddiadau yn eich parc lleol yna mae croeso i chi ffonio un o'r rhifau isod.

Heddlu/999

Digwyddiadau troseddol rydych chi'n eu gweld megis ymosodiadau, lladrata, fandaliaeth, graffiti, dinoethiad anweddus.

Ffoniwch: 01792 456999/101

Gwefan Heddlu De CymruYn agor mewn ffenest newydd

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu rydych am adrodd am broblem ynghylch unrhyw un o'r canlynol:

CyswlltMater
Tîm Gweithredol Parciau
adran.Parciau@abertawe.gov.uk
01792 280210
 • Gwasanaethau coed
 • Arddangosfeydd blodau 
 • Torri gwair
 • Chwistrellu chwyn
 • Mannau chwarae
 • Cynnal a chadw
 • Clirio sbwriel
Tai a Diogelu'r Cyhoedd
evh@abertawe.gov.uk
01792 635600
 • Baw cŵn
 • Llygod mawr yn y parciau
Adran Priffyrdd
01792 843330 
 • Chwistrellu chwyn
Hamdden Awyr Agored
01792 635142
 • Bowls 
 • Cwrs golff Langland
 • Llyn cychod Singleton 
 • Cyfadeilad chwaraeon yr Elba
 • Golff gwallgof
 • Gerddi Southend
Gosodiadau Parciau
Gosod.Parciau@abertawe.gov.uk
01792 635973
 • Ymholiadau cyffredinol
 • Ymholiadau ynghylch trefnu i ddefnyddio cae pêl-droed neu gae criced
 • Lido Blackpill 
 • Trên Bach Bae Abertawe 
 • Knab Rock
Datblygu Cymunedol
AdeiladauCymunedol@abertawe.gov.uk
01792 635412
 • Rhandiroedd
 • Abertawe yn ei blodau
 • Grwpiau 'Cyfeillion...'

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM