Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Ceisiadau a reoliadau adeiladu

Os ydych yn bwriadu adeiladu adeilad newydd neu estyniad neu newid adeilad presennol, yna bydd rhaid i chi gydymffurfio â rheoliadau adeiladu yn y rhan fwyaf o achosion.

Efallai na fydd angen cyflwyno cais am gynlluniau llai a dylech wirio'n tudalen Adeiladau wedi'u heithrio o reoliadau adeiladu am fwy o wybodaeth.

Darllenwch yr wybodaeth isod i wirio pa fath o gais mae'n rhaid ei gyflwyno. Gall Rheoli Adeiladau Abertawe roi cyngor i chi cyn i chi gyflwyno cais.

Hysbysiadau adeiladu

Mae hysbysiadau adeiladu yn caniatáu i waith gael ei wneud heb yr angen i gyflwyno cynlluniau llawn. Maent yn addas ar gyfer gwaith bach ac yn caniatáu i chi ddechrau gwaith yn gyflym.

Cais cynlluniau llawn ar gyfer rheoliadau adeiladu

Gallwch ddefnyddio hysbysiad cynlluniau llawn ar gyfer pob math o waith adeiladu. Bydd eich cynlluniau'n cael eu gwirio cyn i'r gwaith ddechrau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu.

Cymeradwyaeth ôl-weithredol

Os ydych wedi gwneud gwaith heb dderbyn cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu'n gyntaf, yna gallwch wneud cais am gymeradwyaeth ôl-weithredol. Gelwir y broses hon yn rheoleiddio.

Waliau cynnal

Os ydych chi'n adeiladu wal sy'n cynnal tir dros 1.5m mewn uchder, bydd angen i chi gyflwyno cais. Mae hyn yn berthnasol i waliau cynnal newydd neu estyn un sydd eisoes yn bodoli.

Ffioedd rheoliadau adeiladu

Rhennir y ffïoedd rheoliadau adeiladu'n ffïoedd cynllunio ac archwilio, ffïoedd hysbysiadau adeiladu a ffïoedd rheoleiddio. Maent yn wahanol i bob math o waith.

Submit-a-Plan

Mae Submit-a-Plan.com yn eich galluogi i anfon ceisiadau rheoliadau cynllunio ar-lein i unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM