Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Teithio Llesol: Pont y Cob Road

Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei feddwl am wella'r llwybr pwysig hwn a'i wneud yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr.

Strategaeth Toiledau Abertawe: Dweud Eich Dweud

Mae gan bob awdurdod lleol ddyletswydd dan Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth ar gyfer darparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn ei ardal.

Cynllun Lles Lleol Drafft: cyfle i ddweud eich dweud

Bob 5 mlynedd, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe'n datblygu Cynllun Lles Lleol. Mae'r cynllun hwn yn nodi'r amcanion a'r camau a ddefnyddir i arwain ein camau gweithredu bob blwyddyn.

Arolwg Llyfrgelloedd Abertawe 2022

Hoffem wybod pa mor bwysig y mae'r llyfrgell a'i wasanaethau i chi nawr ac ar gyfer y dyfodol, yr hyn rydym yn ei wneud orau a'r hyn y gallem ei wneud yn well.