Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Galw am Dystiolaeth

Ymchwiliad Craffu i Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Strategaeth Hygyrchedd i wella mynediad i ysgolion Abertawe ar gyfer dysgwyr anabl

Mae Cyngor Abertawe'n ymgynghori ar ei Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer dysgwyr anabl.

Ceisio adborth am weledigaeth trafnidiaeth ranbarthol

Rydym am gael eich barn ynghylch dyfodol trafnidiaeth yn Ne-orllewin Cymru.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Gorchmynion llwybrau cyhoeddus presennol

Rhestr o orchmynion llwybrau cyhoeddus presennol ar gyfer newid i hawliau tramwy cyhoeddus.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 29 Mai 2024