Chwilio'r wefan
English

Fy Nghlydach

Mae Fy Nghlydach yn wasanaeth a arweinir gan Gyngor Abertawe sy'n hyrwyddo, yn darparu ac yn cefnogi mynediad at wasanaethau a gwybodaeth yn y gymuned leol. Ei leoliad yw Llyfrgell Clydach ar y Stryd Fawr.

Oes angen i chi wybod am yr hyn sy'n digwydd yn eich tref?

Ydych chi am drefnu'ch budd-dal tai neu treth gyngor heb orfod teithio i'r ddinas? Oes angen help arnoch i fynd ar-lein neu gyflwyno cais am swydd? Neu ydych chi'n mwynhau'r gweithgareddau sy'n addas i bob oedran sydd ar gael yn eich llyfrgell?

Yn ogystal â'r gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe yng Nghlydach, bydd Fy Nghlydach yn cefnogi mynediad at wybodaeth a chefnogaeth gan y gwasanaethau canlynol:

Mewn partneriaeth â:

Digwyddiadau a gweithgareddau Llyfrgell Clydach, gan gynnwys:

  • Clwb Gwaith Cartref
  • Amser Rhigwm
  • Clwb Hanes Teulu
  • Gemau Bwrdd ar gyfer Oedolion
  • Grŵp Gwau a Gemwaith
  • Clwb Lego a Chlwb Plant

Cymerwch gip ar ein calendr digwyddiadau i gael mwy o wybodaeth.  Hoffwch ni a dilynwch ni ar Facebook @MyClydach a Twitter @MyClydach trwy ddefnyddio'r hashnod #FyNghlydach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM