Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynhyrchion mislif am ddim

Mae cynhyrchion mislif am ddim ar gael mewn nifer o leoliadau o gwmpas Abertawe.

Free period products at the Dylan Thomas Centre.

Lleoliadau'r cyngor lle gallwch gasglu cynhyrchion mislif am ddim

Mae amrywiaeth o gynhyrchion ar gael ym mhob lleoliad. Cymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch, does dim angen gofyn.

Mannau casglu eraill

Gallwch hefyd gasglu pecynnau o fanciau bwyd o gwmpas Abertawe (yn dibynnu ar gyflenwadau).

I gael rhagor o wybodaeth a rhestr o'r holl leoedd yn Abertawe lle gallwch gael cynhyrchion am ddim, ewch i wefan STOPP (Swansea Takes Period Poverty) neu'r dudalen Facebook:

Rhoddion

Mae'r mannau casglu hefyd yn fannau rhodd lle gallwch roi cynhyrchion a chefnogi gwaith STOPP. Mae angen padiau, tamponau a phadiau leinin ysgafn o bob siâp a maint arnynt.

Ysgolion

Mae holl ysgolion uwchradd y ddinas wedi derbyn pum becyn o badiau di-blastig i bob merch fynd adref â nhw bob tymor ysgol, gyda rhagor o gyflenwadau'n cael eu cadw mewn ysgolion ac ar gyfer ysgolion cynradd.

Close Dewis iaith