Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwastraff masnachol ac ailgylchu

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer eich busnes.

Gellir eu dylunio i ddiwallu'ch anghenion gyda chynwysyddion o wahanol fathau a meintiau ac amlder y gwasanaeth casglu.

Pam dewis ein gwasanaeth casglu gwastraff masnachol?

  • cyfraddau cystadleuol, contractau pris sefydlog heb gostau cudd, ac mae'r holl gostau gweinyddu gan gynnwys nodiadau trosglwyddo gwastraff WEDI'U CYNNWYS
  • tîm lleol profiadol i ddelio ag ymholiadau ac i ddarparu ymgynghoriad a dyfynbris heb rwymedigaeth
  • dim pris am nodyn trosglwyddo gwastraff dyletswydd gofal
  • dim TAW
  • gwasanaeth hyblyg.

Rheolau newydd ar gyfer ailgylchu masnachol

O 1 Hydref 2023, bydd rheolau newydd Llywodraeth Cymru yn dod i rym. Bydd angen i bob eiddo annomestig wahanu deunyddiau ailgylchadwy o wastraff arall.

Ailgylchu masnachol

Gall ailgylchu leihau'r gost i fil gwastraff blynyddol eich cwmni. Mae'r pris am wastraff sydd wedi'i ddidoli i'w ailgylchu yn llai na phris gwastraff sydd angen mynd i safle tirlenwi.

Casgliadau gwastraff arbennig ac eitemau swmpus

Gall casgliad arbennig fod yn eitem unigol, yn hanner llwyth neu'n llwyth cyfan ar gyfer eitemau nad ystyrir fel gwastraff cyffredinol a ddarperir i gwsmeriaid â chontract gwastraff presennol gyda'r cyngor yn unig.

Llogi sgipiau ar gyfer gwastraff masnachol

Rydym yn gallu darparu gwasanaeth sgipiau i fusnesau yn yr ardal leol. Mae sgipiau o wahanol feintiau ar gael ar gyfer gwastraff cyffredinol ac ailgylchu.

Talu gyda cherdyn ar-lein am sachau ailgylchu masnachol

Gallwch archebu sachau newydd ar gyfer ailgylchu papur a gwastraff bwyd, a thalu amdanynt gyda cherdyn credyd neu ddebyd, gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.

Trefnu casgliad gwastraff gwydr masnachol

Gallwch drefnu a thalu am gasgliad gwastraff gwydr gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.

Cysylltu â gwastraff masnachol

Os oes gennych gwestiynau am ein gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu, cysylltwch â ni.

Sut i dalu eich anfonebau gwastraff masnachol ac ailgylchu

Os ydych yn penderfynu defnyddio gwasanaethau'r cyngor gallwch dalu'ch anfoneb mewn nifer o ffyrdd.

Storio gwastraff masnachol

Dewch o hyd i wybodaeth am storio'ch gwastraff gan ddefnyddio ein biniau gydag olwynion a'n sachau gwastraff.

Cwestiynau cyffredin am wastraff masnachol

Cwestiynau cyffredin am ein gwasanaethau gwastraff masnachol ac ailgylchu.
Close Dewis iaith