Chwilio'r wefan
English

Oherwydd Coronafeirws, rydym wedi symleiddio ein casgliadau gwastraff masnachol - does dim casgliadau gwydr/tun masnachol, na chasgliadau papur masnachol. Os ydych yn parhau i fasnachu ac rydych wedi colli casgliad, e-bostiwch Gwastraff.Masnachol@abertawe.gov.uk

Wheeled bin

Gwastraff masnachol, busnes ac ailgylchu

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau casglu a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar gyfer eich busnes. Gellir eu dylunio i ddiwallu'ch anghenion gyda chynwysyddion o wahanol fathau a meintiau ac amlder y gwasanaeth casglu.

Pam dewis ein gwasanaeth casglu gwastraff?

  • Cyfraddau cystadleuol, contractau pris sefydlog heb gostau cudd, ac mae'r holl gostau gweinyddu gan gynnwys nodiadau trosglwyddo gwastraff WEDI'U CYNNWYS
  • Tîm lleol profiadol i ddelio ag ymholiadau ac i ddarparu ymgynghoriad a dyfynbris heb rwymedigaeth
  • Dim pris am nodyn trosglwyddo gwastraff dyletswydd gofal
  • Dim TAW
  • Gwasanaeth hyblyg
Wedi'i bweru gan GOSS iCM