Chwilio'r wefan
English

Coronavirus and waste collections update

 

We will be suspending bulky waste collection bookings from the end of the week (20 March). We will be honouring existing bookings.

Sofa image

Gwastraff swmpus

Gallwn drefnu i gasglu eitemau swmpus gwastraff cartref sy'n rhy fawr ar gyfer eich bagiau du megis gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgistiau a chypyrddau dillad.

Trefnir yr holl eitemau a gesglir i gael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu gan Dîm Gweithredu Gwastraff Abertawe.

Mae'n rhaid trefnu a thalu am bob casgliad ymlaen llaw. Gallwn gasglu:

 • 1 i 3 eitem am £20
 • 4 i 6 eitem (uchafswm) am £40

Os yw'n well gennych, gallwch roi eitemau swmpus ailddefnyddiadwy i'n siop ailddefnyddio, neu i elusen leol neu sefydliad ailddefnyddio.

Gallwch gael gwared ar rai eitemau am ddim os ewch chi â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Sut i drefnu a thalu am gasgliad

We will be suspending bulky waste collection bookings from the end of the week (20 March).

 

Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau mae'n rhaid i chi:

 • Roi'r eitemau allan y disgrifiwyd gennych wrth drefnu'r casgliad yn unig.
 • Rhoi'r eitemau allan i'w casglu ar ochr y ffordd rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore eich diwrnod casglu.
 • Ceisio cadw eitemau'n sych a pheidiwch â'u gadael allan am amser hir ym mhob tywydd. Os ydych yn gadael eitem allan a allai amsugno dŵr (e.e. matres neu soffa), gorchuddiwch hwy. Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac ni chesglir hwy.

NI FYDDWN yn casglu:

 • Eitemau sy'n rhy drwm i'w codi yn ddiogel gan y criw casglu
 • Eitemau o tu mewn i'r eiddo neu'r ardd
 • O eiddo masnachol (busnesau)
 • Gwastraff peryglus, e.e. asbestos, batris ceir, paent, etc
 • Eitemau sy'n cynnwys gwydr neu ddrychau
 • Drysau allanol
 • Darnau gosod fel switiau ystafelloedd ymolchi
 • Boeleri, poteli nwy neu danciau olew
 • Rwbel adeiladu

Polisi canslo

Mae angen arnom o leiaf 24 awr o rybudd i ganslo casgliad; ar ôl yr amser hwnnw, bydd y criw casglu'n ymrwymedig i'r casgliad a bydd treuliau'n deillio o'r herwydd. Sylwer os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, bydd angen i ni wybod erbyn 12.00pm ar y dydd Gwener cynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM