Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Old man and young children image

Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlugwasanaethau cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.


Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £12.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Arweinydd Gweithgareddau Awyr Agored Wrth Gefn

£23,114 y flwyddyn pro rata. Cyfleoedd ar gyfer gwaith i Arweinwyr Gweithgareddau gyda phobl ifanc.

Swyddog Gwasanaeth Dydd (dyddiad cau: 17/07/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn pro rata. Mae angen Swyddog Gwasanaeth Dydd ar gyfer Gwasanaeth Dydd Fforest-fach, 35 awr yr wythnos.

Gweithiwr Cymorth Cynnar i Oedolion (dyddiad cau: 17/07/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unigolion rydym yn eu cefnogi, eu teuluoedd a'u gofalwyr, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Cadw mewn cysylltiad ag unigolion sy'n hysbys i'r timau Gwaith Cymdeithasol, hyrwyddo cyfleoedd, rhannu gwybodaeth a chefnogi gweithgareddau gwaith achos.

Swyddog gofal preswyl (Dyddiad cau: 17/07/2024)

Swydd Swyddog Gofal Preswyl - 21 awr yng nghartref gofal preswyl Tŷ Waunarlwydd

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 22/07/24)

£25,979 - £28,770 y flwyddyn pro rata. Swyddog Gofal Preswyl - St Johns House - 28 awr yr wythnos - oedolion hŷn - Gwasanaeth Preswyl a Seibiant.

Swyddog gofal preswyl (dyddiad cau: 23/07/24)

£25,979 to £28,770 pro rata y flwyddyn. 28 awr yng nghartref gofal preswyl Tŷ Waunarlwydd.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 10 Gorffenaf 2024