Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

​​​​​​​Bwrdd Hedfan Sioe Awyr Cymru yn dychwelyd ar gyfer yr haf

Gall selogion sioe awyr Cymru sy'n ceisio profiad mwy arbennig fyth brynu tocynnau yn awr ar gyfer Bwrdd Hedfan y digwyddiad.

Rhagor o gartrefi ynni effeithlon ar gyfer y ddinas

Disgwylir i gynlluniau i adeiladu tai ynni effeithlon blaengar yn Abertawe barhau am flynyddoedd i ddod.

Mwy na 5,000 o bobl yn defnyddio sgubor chwaraeon yn ei mis cyntaf

Mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden newydd yn ochr ddwyreiniol Abertawe eisoes yn llwyddiannus tu hwnt

Prydau ysgol am ddim yn cael eu cynnig i bob disgybl Blwyddyn 5

Bydd disgyblion Blwyddyn 5 ym mhob un o ysgolion Abertawe yn cael cynnig prydau ysgol am ddim pan fydd plant yn dychwelyd o'u gwyliau hanner tymor fis nesaf.

Preswylwyr yn canmol effaith Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Dywed preswylwyr fod y tîm arobryn o Gydlynwyr Ardaloedd Lleol sy'n gweithio ym mhob ardal yn Abertawe yn trawsnewid bywydau a chymunedau.

Gofalwyr yn rhannu eu munudau arbennig ar gyfer Pythefnos Maeth

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe wedi bod yn siarad am sut y gall maethu gael effaith gadarnhaol iawn ar fywydau pobl ifanc yn ogystal â'r teuluoedd maeth sy'n gofalu amdanyn nhw.

Amrywiaeth gyfoethog o ddysgu mewn ysgol â disgwyliadau uchel

Mae arolygwyr wedi nodi bod Ysgol Gynradd Penyrheol yn ysgol gynhwysol a chroesawgar sy'n darparu amrywiaeth gyfoethog o brofiadau dysgu cyffrous.

Disgyblion yn ffynnu mewn ysgol gynradd gynhwysol

Mae Ysgol Gynradd Plasmarl yn ysgol gynhwysol iawn lle mae plant yn ffynnu, yn ôl arolygwyr Estyn.

Lluniau'n dangos sut olwg fydd ar ddatblygiad wedi'i gwblhau

Wrth i ddyddiad cwblhau'r datblygiad agosáu, dyma rai lluniau sy'n dangos sut bydd cynllun 71/72 Ffordd y Brenin yn edrych pan fydd wedi'i gwblhau.

Mae ysgol gynradd gynhwysol yn groesawgar ac yn fywiog

Mae arolygwyr Estyn wedi canfod bod Ysgol Gynradd San Helen yn Abertawe yn fywiog, yn groesawgar ac yn gynhwysol iawn.

Ystafell arddangos ceginau moethus newydd yn agor yn y Mwmbwls

Bydd ystafell arddangos ceginau moethus newydd yn agor yn y Mwmbwls cyn bo hir

PridePR2024

Mae awyrgylch carnifal ar y ffordd i'r ddinas wrth i Pride Abertawe ddychwelyd am flwyddyn arall ddydd Sadwrn, 18 Mai, gyda gorymdaith liwgar drwy ganol y ddinas wedi'i dilyn gan brynhawn o adloniant byw o flaen Neuadd y Ddinas.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith