Chwilio'r wefan
English

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu sachau gwyrdd

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Sachau Gwyrdd

Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

 • Defnyddiwch y sachau gwyrdd rydym yn eu darparu am ddim
 • Rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Cadwch eich papur a'ch cardbord ar wahân i'r gwydr a'r caniau
 • Golchwch y poteli a'r jariau a thynnwch eu caeadau
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Rhowch yr eitemau canlynol o wydr a chaniau mewn un sach werdd:

 • Poteli a jariau 
 • Caniau a tiniau
 • Caniau erosol gwag
 • Ffoil alwminiwm e.e. ffoil lapio a hambyrddau 
 • Eitemau bach o nwyddau cegin metel, e.e. sosbenni a phadellau, hambyrddau pobi etc.
 • Caeadau metel

Cadwch yr eitemau canlynol o bapur a cherdyn mewn sach werdd ar wahân:

 • Cerdyn
 • Catalogau
 • Amlenni
 • Post sgrwtsh
 • Cylchgronau
 • Papurau newydd
 • Carpion papur
 • Papur swyddfa
 • Yellow Pages
 • Cardiau cyfarch (cerdyn plaen yn unig)
 • Cardbord rhychiog (gwagiwch a gwastadwch bocsys)
Dim diolch

Peidiwch â chynnwys yr eitemau canlynol yn eich sachau gwyrdd:

 • Gwydr wedi'i dorri
 • Papur cegin
 • Drychau
 • Caniau olew
 • Tywelion papur
 • Tuniau paent
 • Gwydr plât
 • Pyrex
 • Gwrthrychau metel miniog, e.e. cyllyll
 • Cartonau neu cwpanau papur
 • Hancesi papur
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Papur/cardbord wedi'i halogi â bwyd e.e. blychau pizza

Wedi'i bweru gan GOSS iCM