Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2023

Teithiau am ddim ar fysus yn Abertawe ar gyfer gwyliau'r haf

Mae menter bysus am ddim Cyngor Abertawe'n dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf, gan gynnig teithio am ddim o fewn y ddinas.

Arhoswch yn ddiogel yn y dŵr yr haf hwn

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr i aros yn ddiogel ger ein harfordiroedd a'n hafonydd yr haf hwn.

Cynlluniau ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfleusterau sglefrio yn cymryd cam ymlaen

Bydd pobl sy'n dwlu ar sglefrio a beicio BMX yn Abertawe'n mwynhau cenhedlaeth newydd o gyfleusterau o'r radd flaenaf dan gynlluniau gan Gyngor Abertawe.

Mwy o welliannau i'r safle gwaith copr yn dilyn agoriad Penderyn

Disgwylir i fwy o welliannau sylweddol gael eu gwneud i safle hanesyddol Gwaith Copr yr Hafod-Morfa Abertawe, yn dilyn Penderyn yn agor distyllfa weithredol ac atyniad i ymwelwyr newydd ar y safle.

Troeon Heneiddio'n Dda a chartrefi a adeiladwyd gan brentisiaid yn cyrraedd rhestr fer gwobrau'r DU

Mae menter a grëwyd i annog pobl hŷn i fynd hwnt ac yma yn dilyn pandemig COVID er mwyn lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd a menter arall sydd wedi gweld y tai cyngor cyntaf ers cenhedlaeth yn cael eu hadeiladu yn Abertawe, gan roi cyfle i ddwsinau o brentisiaid ddysgu eu crefftau, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau mawreddog y DU.

Cefnogaeth athletwr Olympaidd ar gyfer cynllun BMX a sglefrfyrddio

Mae athletwr Olympaidd o Abertawe'n cefnogi cynlluniau ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfleusterau sglefrfyrddio a BMX o'r radd flaenaf yn y ddinas.

Mwynhewch ein traethau baner las gwych yr haf hwn

Dyfarnwyd statws nodedig y Faner Las i Fae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon ar gyfer 2023.

Statws y faner werdd i barciau Abertawe

Mae chwech o brif barciau Abertawe wedi ennill statws baner werdd, gan gydnabod y rôl hanfodol y maen nhw'n ei chwarae wrth hybu lles preswylwyr a gwella'r amgylchedd naturiol.

Llwybr newydd i helpu parc sy'n ganrif oed yn Abertawe i ddenu ymwelwyr newydd

Mae gan barc poblogaidd yn Abertawe atyniad newydd a fydd yn helpu ymwelwyr i ddarganfod mwy am natur a dathlu'r byd naturiol.

Cenhedlaeth newydd o hybiau beiciau ar gyfer cymudwyr a siopwyr

Diogel, cadarn a diddos - dyna'r addewid y tu ôl i genhedlaeth newydd o hybiau storio beiciau ar safle parcio a Theithio Fabian Way Cyngor Abertawe ac ym meysydd parcio'r Cwadrant.
Close Dewis iaith