Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2023

Siop flodau a chegin ymysg y busnesau sy'n elwa o hwb ariannu

Mae dros 320 o fusnesau yn Abertawe yn elwa o hwb ariannol o fwy na £2.7m i wella'u golwg a'u naws.

Gwaith i adfywio'r Tabernacl yn cymryd cam newydd ymlaen

Disgwylir i waith i adfywio adeilad hanesyddol yn Abertawe gymryd cam arall ymlaen.

Disgwylir y bydd gwirfoddolwyr yn helpu digwyddiad chwaraeon penigamp i roi sylw byd-eang i Abertawe

Nod dros 400 o wirfoddolwyr yw helpu ras chwaraeon mawr Abertawe, a gynhelir dros y penwythnos, i groesi'r llinell derfyn.

Cyrch gan Safonau Masnach ar siopau sy'n gwerthu e-sigaréts anghyfreithlon

Mae mwy na 5,000 o e-sigaréts anghyfreithlon wedi cael eu hatafaelu o sawl siop yn Abertawe.

Eich cyfle i barcio am ddim yng nghanol dinas Abertawe ar 22 a 23 Gorffennaf

Mae Cyngor Abertawe'n cynnig parcio am ddim i fodurwyr yn holl feysydd parcio canol y ddinas a restrir ar ei wefan* ar 22/23 Gorffennaf.

Cynlluniau ar gyfer mwy o dai fforddiadwy i'w rhentu yn cymryd cam mawr ymlaen.

Mae cynlluniau i greu tai newydd mawr eu hangen yn Abertawe yn symud ymlaen.

Communities to get extra support in months ahead

New play areas, young people's skate facilities and measures to cushion the council's energy costs will be on the way in the coming months.

Dinasyddion a chefnogwyr yn cael eu canmol am gefnogi miloedd o athletwyr

Roedd miloedd o breswylwyr Abertawe a bro Gŵyr wedi mwynhau penwythnos penigamp o chwaraeon.

Awyrluniau'n dangos cynnydd yng nghynllun y morglawdd amddiffynnol

Mae lluniau newydd a dynnwyd gan ddrôn yn dangos sut mae elfen allweddol o brosiect amddiffyniad arfordirol y Mwmbwls yn cael ei gosod yn llwyddiannus.

Busnes realiti rhithwir yn derbyn hwb ariannol

Mae busnes uwch-dechnoleg yn Abertawe sy'n arbenigo mewn technoleg ymgolli a realiti rhithwir wedi derbyn hwb ariannol i fynd ag ef i'r lefel nesaf.

Gweithgareddau ac atyniadau'r cyngor yn cynnig hwyl yr haf

​​​​​​​Bydd teuluoedd ar draws Abertawe'n manteisio ar weithgareddau ac atyniadau difyr a gynhelir gan y cyngor yr haf hwn.

Ffïoedd newydd rhatach ym meysydd parcio canol dinas Abertawe

Mae ffïoedd parcio newydd rhatach i fodurwyr sy'n ymweld â chanol dinas Abertawe'n cael eu cyflwyno ddydd Llun 24 Gorffennaf.
Close Dewis iaith