Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2023

Cefnogaeth enfawr i helpu teuluoedd i wneud y gorau o wyliau'r ysgol

Mae teuluoedd yn cael eu cefnogi i wneud y gorau o wyliau haf yr ysgol gyda'r rhaglen fwyaf erioed o weithgareddau am ddim ac â chymhorthdal yn Abertawe.

Gwerth £25,000 o grantiau ar gael i Men's Sheds y ddinas

Unwaith eto, mae Cyngor Abertawe'n cefnogi Men's Sheds ar draws y ddinas drwy sicrhau bod £25,000 ar gael i gefnogi siediau presennol a datblygiad rhai newydd.

Cymorth gan y cyngor yn parhau ar gyfer y sector twristiaeth

​​​​​​​Mae mwy o fusnesau llety i ymwelwyr yn Abertawe yn elwa o gyllid i wella'u cyfleusterau.

Dwy ysgol gynradd yn Abertawe yw'r rhai cyntaf i ennill gwobr aur am y Gymraeg

Ysgolion Portmead a Phenlle'r-gaer yw'r ddwy ysgol gynradd gyntaf yn Abertawe i ennill gwobrau aur am eu gwaith i annog disgyblion, staff a'r gymuned ehangach i siarad mwy o Gymraeg yn fwy aml, yn y dosbarth a'r tu hwnt iddo.

Dewch i fwynhau digwyddiad chwarae mawr am ddim i deuluoedd

Bydd Abertawe'n dathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol gyda digwyddiad i blant a phobl ifanc ei fwynhau sy'n addo bod yn well ac yn fwy nag erioed.

Diweddglo perffaith i flwyddyn ysgol yn dilyn arolygiad rhagorol

Mae disgyblion a staff Ysgol Gynradd Parkland wedi gorffen y flwyddyn ysgol ar nodyn cadarnhaol yn dilyn cyhoeddiad adroddiad arolygu rhagorol.

Cae pob tywydd ysgol, gwerth £450,000 yn barod

Mae cae pob tywydd newydd â llifoleuadau a fydd yn dod â manteision enfawr i ddisgyblion a'r gymuned ehangach ym Mhontarddulais bellach wedi'i gwblhau.

Disgyblion yn meddiannu siambr y cyngor i ddadlau dros yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw

Mae disgyblion o ddwy ysgol gynradd yn Abertawe wedi meddiannu siambr y cyngor yn ddiweddar i ddadlau dros faterion sy'n bwysig iddyn nhw.

Gŵyl Traeth Heneiddio'n Dda yn cynnig prynhawn o gerddoriaeth a hwyl am ddim

Bydd prynhawn o gerddoriaeth, hwyl a haul, gobeithio, am ddim, yn cael ei gynnal fis nesaf wrth i'r Ŵyl Traeth Heneiddio'n Dda ddychwelwyd ddydd Sadwrn 12 Awst.

Disgyblion a staff wrth eu boddau wrth i'r gwaith gwerth £15 miliwn i drawsnewid yr ysgol gael ei gwblhau

Mae buddsoddiad gwerth £15 miliwn i drawsnewid cyfleusterau mewn ysgol gyfun yn Abertawe wedi'i gwblhau.

Sioe awyr wych yn denu torfeydd enfawr

​​​​​​​Roedd Sioe Awyr Cymru Abertawe'n benwythnos gwych gyda channoedd ar filoedd o bobl yn mwynhau sioe awyr agored am ddim fwyaf y wlad.

Bysus am ddim yn ôl ar gyfer y gwyliau ysgol

Bydd miloedd o breswylwyr yn cael y cyfle i fwynhau gwasanaethau bysus am ddim ar draws Abertawe yn ystod gwyliau haf yr ysgol eleni.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen