Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2022

Translation Required:

Pêl-droed yn dychwelyd i'r Vetch am ddiwrnod cymunedol

Bydd pêl-droed yn dychwelyd i hen safle cae'r Vetch yn Sandfields ar gyfer diwrnod am ddim i'r teulu Abertawe Mwy Diogel ar thema'r Elyrch ddydd Sadwrn. (21 Mai)

Daeth y cwpwl yn ofalwyr maeth yn ystod y pandemig

Mae cwpwl o Abertawe a wnaeth benderfynu dod yn deulu maeth yn ystod pandemig COVID yn dweud ei fod yn un o'r pethau mwyaf gwobrwyol maent erioed wedi'i wneud.

Annog gofalwyr di-dâl i hawlio grant o £500

Anogir miloedd o ofalwyr di-dâl yn Abertawe i ystyried cyflwyno cais am grant untro o £500 gan Lywodraeth Cymru i'w helpu gyda phwysau ariannol yn dilyn y pandemig.

Cyllid ar gael i gefnogi banciau bwyd ac elusennau

Gall elusennau a grwpiau cymunedol sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n wynebu tlodi bwyd yn Abertawe bellach wneud cais i'r cyngor am gyllid i gefnogi eu gwaith.