Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2023

Buddsoddiad yn dod â manteision enfawr nad yw pobl yn ymwybodol ohonynt i'r ddinas

Mae'r buddsoddiad enfawr mewn ysgolion gwell, tai gwell a phrosiectau adfywio hanfodol ar draws Abertawe o fudd uniongyrchol i geiswyr swyddi, busnesau lleol, disgyblion ysgol, elusennau a chymunedau mewn ffyrdd nad yw pobl yn ymwybodol ohonynt yn aml diolch i gynllun arobryn a gynhelir gan y cyngor.

Ysgol yn cyrraedd y brig am hyrwyddo'r Gymraeg

Ysgol gyfun yn Abertawe yw'r gyntaf yn y rhanbarth i ennill gwobr aur am annog disgyblion, staff a'r gymuned ehangach i siarad Cymraeg yn amlach y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Pobl ifanc yn camu i fyny i gefnogi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae pobl ifanc yn Abertawe'n mynd ati ym mis Mai i godi arian a chynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Iechyd da! Distyllfa Penderyn yn derbyn yr allweddi ar gyfer ei lleoliad newydd yn Abertawe

Mae prosiect adfywio allweddol yn Abertawe wedi cael ei drosglwyddo i'r busnes Cymreig o'r radd flaenaf, Distyllfa Penderyn.

Ysgol yn rhoi 'blaenoriaeth uchel' ar les disgyblion

Yn ôl arolygwyr, mae disgyblion mewn ysgol gynradd yn Abertawe sy'n rhoi blaenoriaeth uchel ar eu lles yn gwneud cynnydd da mewn nifer o feysydd gan gynnwys darllen, rhifedd a sgiliau digidol.

Maethu Cymru Abertawe yn galw ar gyflogwyr lleol i gefnogi gofalwyr maeth

Mae cyflogwyr yn Abertawe'n cael eu hannog i ystyried bod yn 'Gyfeillgar i Faethu' i gefnogi eu staff sydd hefyd yn ofalwyr maeth neu'n ystyried maethu.

Gwaith i ddechrau ar gae 3G yr Olchfa

Gallai gwaith ddechrau mewn ychydig wythnosau ar gae 3G pob tywydd maint llawn newydd yn Ysgol yr Olchfa.

Buddsoddiad wedi'i gynllunio i roi hwb i wasanaethau plant, dydd a phreswyl rheng flaen

Mae buddsoddiad o £2.5m wedi'i gynllunio i uwchraddio a gwella lleoliadau preswyl, gofal dydd a phlant a theuluoedd a gynhelir gan Gyngor Abertawe.

Fideo newydd ei ryddhau'n dangos ymweliad y Brenin ag Abertawe ym 1969

Dyma fideo sydd newydd gael ei ryddhau o'r Brenin Siarl III yn ymweld ag Abertawe ym 1969 wrth i'r genedl baratoi ar gyfer ei goroniad ar y penwythnos.

Pobl greadigol ifanc yng nghanol y ddinas yn elwa o gefnogaeth newydd ar gyfer gyrfaoedd

Mae pobl ifanc yn Abertawe sy'n frwd am sgiliau creadigol yn cael eu hannog i archwilio llwybrau cyffrous i'r gweithle.

Manylion llawn ar gyferGŵyl Tawe2023

Pleser Menter Iaith Abertawe yw cyhoeddi'r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe ar ddydd Sadwrn y 10fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Traethau sy'n croesawu cŵn yn dychwelyd ar gyfer yr haf

Anogir perchnogion cŵn sy'n bwriadu mynd am dro hamddenol ar hyd draeth yn Abertawe gyda'u hanifail anwes i wirio ei fod yn un sy'n croesawu cŵn.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith