Chwilio'r wefan
English
Christmas tree

Ailgylchu Nadolig

Sut I ailgylchu eich gwastraff Nadolig.

Papur lapio

Os gwelwch yn dda: Os yw'n rhwygo'n hawdd ac yn aros mewn siâp pêl ar ôl i chi ei grychu, gallwch ei ailgylchu yn eich sach werdd gyda phapur a cherdyn. Cyn ei ailgylchu, tynnwch unrhyw dâp glynu ac addurniadau fel rhubanau a chlymau.

Dim diolch: Os yw'n anodd ei rwygo ac mae'n troi'n ôl i'w siâp gwreiddiol ar ôl i chi ei grychu neu yn cynnwys llawer o befr a ffoil, ni allwch ei ailgylchu. Rhowch y math hwn o bapur yn eich sachau du yn unig

Gallwch ailgylchu cardiau Nadolig plaen yn ein sachau gwyrdd gyda phapur a cherdyn ar yr amod nad ydynt yn cynnwys unrhyw rannau nad ydynt yn bapur. Ni allwn ailgylchu unrhyw gardiau â phefr neu offer electronig felly rhowch y rhain yn eich bagiau du yn unig.

Gallwch dorri coed Nadolig go iawn fel eu bod yn gallu cael eu rhoi yn eich bagiau gwastraff gardd, ar yr amod nad ydynt yn rhy drwm. Neu, ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol.

Gallwch ailgylchu gwastraff bwyd, gan gynnwys carcasau twrci, gwastraff oddi ar y plât, plicion llysiau a mwy, yn y bin gwastraff bwyd.

Mae'r terfyn 3 bag du yn parhau dros gyfnod y Nadolig. Gallwch gael gwared ar sachau du gormodol yng Nghanolfannau Ailgylchu Llansamlet a Chlun ar yr amod nad oes unrhyw wastraff ailgylchu ynddynt. Cofiwch archebu ymlaen llaw cyn ymweld â Llansamlet.

 

Newidiadau i Gasgliadau Dydd Nadolig

Bydd eich diwrnodau casglu ailgylchu a sbwriel yn newid yn ystod wythnos y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Ewch i'n tudalen casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau i gael gwybod pryd byddwch yn derbyn eich casgliadau dros y Nadolig.

 

Calendr ailgylchu 2021

Paratowch am y Flwyddyn Newydd drwy lawrlwytho calendr ailgylchu ar gyfer eich cyfeiriad fel y gallwch gadw cofnod o'r wythnosau casglu yn 2021.

 

Canolfannau ailgylchu

Bydd canolfannau ailgylchu ar gau o 1.00pm Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Cofiwch archebu ymlaen llaw cyn ymweld â Llansamlet.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM