Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Cyfleoedd tendro ar gyfer Cyllid Ewropeaidd ac allanol

Caiff y broses o gyflwyno'r rhan fwyaf o brosiectau ei chaffael drwy dendro cystadleuol.

GwerthwchiGymruYn agor mewn ffenest newydd yw'r wefan hysbysebu genedlaethol lle mae sefydliadau sector gyhoeddus Cymru yn hysbysebu eu cyfleoedd contract.

Mae pob sefydliad cyhoeddus Cymru yn cael eu hannog yn gryf i ddefnyddio'r wefan fel eu prif declyn ar gyfer hysbysebu hysbysiadau contract. Anogir prif gontractwyr sydd ar gontractau cyhoeddus i ddefnyddio'r wefan i gyhoeddi eu cyfleoedd is-gontractio.

Cyfleoedd presennol wedi'u cyhoeddi ar GwerthwchiGymru

 

 

Cyfleoedd blaenorol wedi'u cyhoeddi ar GwerthwchiGymru

Astudiaeth dichonoldeb i'r ffordd orau o greu gwasanaeth cynaliadwy yng Nghanolfannau Gweithgareddau Gŵyr
Dyddiad cyhoeddi: 04/07/18
Dyddiad cau: 25/07/18

Astudiaeth Dichonoldeb Blaendraeth Porth Einon
Dyddiad cyhoeddi: 26/03/18
Dyddiad cau: 23/04/18

Rhaglen Datblygu Gwledig - Prosiect Lliniaru Allyriadau Carbon Cymunedol
Dyddiad cyhoeddi: 08/08/17
Dyddiad cau : 04/09/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Ymddiddori mewn Treftadaeth
Dyddiad cyhoeddi: 03/08/17
Dyddiad cau: 21/08/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr -Ysgolion a Chanolfannau Addysg
Dyddiad cyhoeddi: 07/04/17
Dyddiad cau: 05/05/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Celfyddydau'r Dirwedd
Dyddiad cyhoeddi: 05/04/17
Dyddiad cau: 02/05/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Prosiect Hanes Llafar
Dyddiad cyhoeddi: 03/03/17
Dyddiad cau: 27/03/17

Astudiaeth Beilot a Dichonoldeb Llysgennad Twristiaeth Cymuned Gŵyr
Dyddiad cyhoeddi: 08/02/17
Dyddiad cau: 28/02/17

Adnodd Abertawe Wledig/Astudiaeth Dichonoldeb y Ganolfan Ymwelwyr
Dyddiad cyhoeddi: 03/02/17
Dyddiad cau: 27/02/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Rheolaeth Tân
Dyddiad cyhoeddi: 18/01/17
Dyddiad cau: 06/02/17

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Rhaglen Brentisiaeth Tiroedd Comin Gŵyr
Dyddiad cyhoeddi: 03/11/16
Dyddiad cau: 28/11/16

Adfer wal arfordirol Mewslade
Dyddiad cyhoeddi: 04/10/16
Dyddiad cau: 24/10/16

Partneriaeth Tirwedd Gŵyr - Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SBCN) a Safleoedd Bywyd Gwyllt
Dyddiad cyhoeddi: 12/09/16
Dyddiad cau: 07/10/16

Wedi'i bweru gan GOSS iCM