Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i fusnesau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o bartneriaid i roi cyngor a chymorth ni waeth beth yw maint neu sector eich busnes.

Mae cymorth a chyngor i fusnesau ar gostau byw ar gael ar wefan Busnes Cymru: Cost gwneud busnes (Busnes Cymru) (Yn agor ffenestr newydd)

Os oes angen cymorth a chyngor busnes cyffredinol arnoch, eich pwynt cyswllt cyntaf ddylai fod ein tîm cymorth busnes. Byddwn yn trafod eich gofynion busnes ac yn nodi'r cymorth mwyaf priodol sydd ar gael.

Cysylltwch â'n tîm cymorth busnes Tîm Cymorth Busnes

Cymorth ariannol

Gall mynediad at gyllid fod yn agwedd bwysig ar ddechrau a datblygu'ch busnes. Rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag amrywiaeth o bartneriaid i ddarparu mynediad at gymorth ariannol.

Cymorth cychwyn busnes

Gall dechrau busnes newydd fod yn bosibilrwydd cyffrous a brawychus ond rydym yn cydnabod bod busnesau newydd yn chwarae rhan bwysig yn ein heconomi leol.

Cymorth recriwtio a hyfforddi

Mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth recriwtio a rhaglenni hyfforddi wedi'u hariannu a ddarperir gennym ni a'n partneriaid.

Cymorth ar-lein a digidol

Mae cael busnes sydd wedi'i gysylltu'n llawn ac ar-lein bellach yn arf hanfodol bwysig i gysylltu â chwsmeriaid a chael gafael arnynt.

Cyngor a chefnogaeth bellach

Manylion sefydliadau eraill a all helpu eich busnes, o gefnogaeth gyffredinol a rhwydweithio i'r Gymraeg.
Close Dewis iaith