Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Mae'r tudalennau hyn ar gael er gwybodaeth i ysgolion a'r cyhoedd yn gyffredinol ac maent yn ymwneud a:

  • gwaith Cyngor y Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
  • addysgu addysg grefyddol mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau i gefnogi darpariaeth addysg grefyddol effeithiol mewn ysgolion
  • addoli ar y cyd mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau neu ddogfennau sy'n cefnogi darpariaeth addoli ar y cyd effeithiol mewn ysgolion.

 

Rôl a chyfansoddiad CYSAG

Pwrpas CYSAG yw cynghori'r awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag addysg grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth.

Maes Llafur Cytunedig Abertawe ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 2022

'Children must be taught how to think, not what to think' (Margaret Mead 1928, 1961).
Close Dewis iaith