Toglo gwelededd dewislen symudol

Grantiau a benthyciadau ar gyfer eiddo gwag

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i helpu i wneud gwaith ar eiddo gwag i helpu i'w troi'n gartrefi i breswylwyr.

Cynllun Grant Eiddo Gwag Cymoedd y Gorllewin

Rydym yn cymryd rhan mewn prosiect peilot a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, gyda'r nod o ddarparu cymorth i landlordiaid wrth iddynt ailddefnyddio eiddo gwag sydd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis fel unedau llety addas.

Benthyciadau i landlordiaid

Gall perchnogion eiddo gwag fenthyg hyd at £25,000 fesul annedd, sy'n ddi-log.

Cynllun benthyciadau gwella cartrefi cenedlaethol

Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig benthyciadau di-log i helpu perchnogion cartrefi i wneud atgyweiriadau i'w cartrefi i'w gwneud yn ddiogel ac yn gynnes.

Perchnogion eiddo gwag

Mae tai gwag yn wastraff adnoddau oherwydd bod llawer o bobl yn chwilio am rywle i fyw. Mae nifer o opsiynau cefnogi er mwyn i berchnogion ddefnyddio eu heiddo gwag eto.