Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth i rieni - ysgolion cynradd ac uwchradd

Gwybodaeth i rieni/gwarchodwyr disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd yn y flwyddyn academaidd 2023 / 2024.

Annwyl Riant

Bydd y llyfryn Gwybodaeth i Rieni hwn yn cynorthwyo rhieni sy'n ceisio lle mewn ysgol yn Abertawe a bydd hefyd yn rhoi gwybodaeth i rieni y mae eu plant yn trosglwyddo o'r dosbarth meithrin i'r derbyn, o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd ym mis Medi 2023.

Mae'r llyfryn hyn yn cynnwys gwybodaeth am ysgolion yn ardal Abertawe ac yn esbonio sut mae'r broses dderbyn yn gweithio.  Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am rai o'r gwasanaethau y mae'r Adran Addysg yn eu darparu.  I gael gwybodaeth am ysgol benodol, cysylltwch a phennaeth yr ysgol honno a all ddarparu copi o brosbectws yr ysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn a chynnwys y llyfryn hwn, gallwch ffonio'r The School and Governor Team

Gwybodaeth i rieni - ysgolion cynradd ac uwchradd 2023 / 2024 (PDF)

Gwybodaeth i rieni - ysgolion cynradd ac uwchradd 2023 / 2024.
Close Dewis iaith