Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Fforestfach (ar gau)

Heol Kings Head, Y Gendros, Abertawe, SA5 8DA.

Oriau agor

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Parcio ar y stryd ger blaen y llyfrgell
Bws: Mae rhifau X12, X13 (First Cymru) yn aros ar Heol Caerfyrddin, oddeutu 3 munud o daith gerdded i'r llyfrgel
Côd post: SA5 8DA

Enw:
Llyfrgell Fforestfach (ar gau)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Jane Walters
Ffôn:
01792 586978
Wedi'i bweru gan GOSS iCM