Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Llyfrgell Pennard

Heol Pennard, Southgate, Pennard, Abertawe, SA3 2AD.

Oriau agor

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn
Sganiwr: Na

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 14, 14A (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA3 2AD

Enw:
Llyfrgell Pennard
Teitl Swydd:
Rheolwr: Joanna Fee
Ffôn:
01792 233277
Wedi'i bweru gan GOSS iCM