Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Pontarddulais (ar gau)

Rhodfa St Michael, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8TE.

Oriau agor

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio gyferbyn â'r llyfrgell oddi ar Stryd y Dŵr
Bws: Mae rhifau X13, X16, L3 yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA4 8TE

Enw:
Llyfrgell Pontarddulais (ar gau)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Phil Hovvels
Ffôn:
01792 882822
Wedi'i bweru gan GOSS iCM