Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Ystumllwynarth (ar agor)

Lôn Dunns, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AA.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 5.00pm - Ar gau ar ddydd Llun gŵyl y banc (31 Awst)
Dydd Mawrth 9.00am - 5.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 5.00pm
Dydd Iau 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 1.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu (taliad cerdyn sydd orau gennym, gallwch hefyd dalu ar-lein). Os ydych am argraffu, bydd angen i chi archebu sesiwn ar gyfrifiadur hefyd.
  • Caniateir pori drwy lyfrau yn y llyfrgell o 1 Medi. Does dim angen gwneud apwyntiad. Am fanylion trefniadau mynediad nheu gyfyngiadau, gan gynnwys ciwio, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio yn Sgwâr Ystumllwynarth - Talu ac arddangos
Bws: Mae rhifau 2, 2A, 2B, 3, 3A, 37 (First Cymru) yn aros ar Heol Ystumllwynarth, oddeutu 3 munud o daith gerdded i'r llyfrgell
Côd post: SA3 4AA

Enw:
Llyfrgell Ystumllwynarth (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Judy Knight
Ffôn:
01792 368380
Wedi'i bweru gan GOSS iCM