Chwilio'r wefan
English
oak tree

Mabwysiadwch fainc coffa

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc yn y parc y mae'r rhoddwr wedi'i ddewis o'r lleoliadau sydd ar gael.

Adopt a bench

Mae cynllun 'Mabwysiadu Mainc' yn ffordd wych i gefnogi a mwynhau ein gerddi parc Abertawe y mae llawer o bobl yn dod i'w mwynhau gyda'u teuluoedd ac yn rhoi lle i breswylwyr eistedd ac ymlacio, boed law neu hindda.

Mae cyfrannu at fawysiadu neu roi mainc yn ffordd ddelfrydol o nodi carreg filltir bwysig neu ddigwyddiad, neu o goffau bywyd anwylyn neu anifail anwes.

Mae ein cynllun mabwysiadu newydd yn cynnig y cyfle i fusnesau, sefydliadau neu unigolion i roddi mainc newydd neu fabwysiadu mainc newydd neu fabwysiadu mainc bresennol ac i gael lle personol a sylweddol yn un o'n gerddi hardd.

Gellir mabwysiadu'r meinciau am 10 mlynedd ac mae'n costio o £1,800 am fainc newydd neu £1,200 i fabwysiadu mainc bresennol. I gydnabod y cyfraniad, byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, wedi'i ysgythru â geiriau o'ch dewis ar y fainc parc y mae'r rhoddwr wedi dewis o'r lleoliadau sydd ar gael. Bydd y rhodd yn ariannu ac yn cynnal y fainc a'r plac wedi'i ysgythru ar y fainc. Gwneir gwaith gosod rhwng mis Hydref a mis Mawrth a phan fo cyflwr y tir a'r tywydd yn addas. Sylwer bod y broses gyfan fel arfer yn cymryd hyd at 16 wythnos o dderbyn yr archeb tan osod y fainc.

Gall meinciau dan y cynllun hwn gael eu rhoddi neu'u mabwysiadu ar dir y mae Dinas a Sir Abertawe yn berchen arno yn unig. Mae ceisiadau ar gyfer mabwysiadu mainc bresennol ar gael yn y rhan fwyaf o'n parciau, ond mae rhoddi seddi yn berthnasol i'r lleoliadau isod yn unig:

 • Parc Brynmill
 • Parc Coed Bach
 • Parc Coed Gwilym
 • Parc Cwmdoncyn
 • Blaendraeth Llwchwr
 • Parc Llewelyn
 • Parc William
 • Parc Briallu
 • Parc Singleton
 • Promenâd Abertawe
 • Parc Victoria

There are no further available sites at any of the following beach locations:

 • Bracelet Bay
 • Limeslade Bay
 • Langland Bay
 • Rotherslade Bay
 • Caswell Bay

Sylwer na allwn osod meinciau ar unrhyw lwybrau clogwyni ledled Dinas a Sir Abertawe. Yn ogystal, os nad oes mainc mewn lleoliad a ddymunir ar hyn o bryd yna ni allwn osod unrhyw feinciau newydd. Fodd bynnag, mae'n bosib y gallwn ailosod meinciau o hyd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch gwerthiannau@abertawegov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM