Chwilio'r wefan
English
Sun

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe

Swansea Prom - Southend - Crazy Golf 1
Swansea Prom - Bay Rider - Riding along the bay
Swansea Prom - Southend - Crazy Golf 1
Swansea Prom - Bay Rider - Riding along the bay

Mae Prom Abertawe, gyda'i amrywiaeth o atyniadau ynghyd ag ehangder 5 milltir Bae Abertawe, yn gyrchfan gwych i ymwelwyr a thrigolion o bob oed.

Dewch i fwynhau'r pedalos elyrch a dreigiau ar Lyn Cychod Singleton, rownd o golff ar gwrs Taro a Phytio Heol Ashleigh, neu rhowch gyfle i'r plant chwarae yn Lido Blackpill a Gerddi Southend, gyda Thrên Bach Bae Abertawe yn cysylltu pob un.

Golff-troed Abertawe

Mae cyfleuster taro a phytio Heol Ashleigh wedi'i drawsnewid yn atyniad golff-troed

Blackpill Lido

Lido Blackpill

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

Picture showing a family aboard a pedalo

Llyn Cychod Singleton

Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton

Picture showing children having fun playing crazy golf

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Picture of family sitting in carriage excitedly.

Trên Bach Bae Abertawe

Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Lido Blackpill i Erddi Southend, y Mwmbwls, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM