Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Awst 2022

Ardal chwarae newydd yn agor ger glan y môr

Mae ardal chwarae newydd sbon gyda chyfarpar chwarae sy'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn wedi agor ger glan môr Abertawe.

Athletwyr de Cymru yn barod ar gyfer wythnos fawr o chwaraeon

Mae athletwyr o Abertawe a rhannau eraill o dde Cymru wrthi'n paratoi ar gyfer wythnos wych o chwaraeon yn y ddinas.

Ymunwch â ni ar gyfer gŵyl ar y traeth i bobl 50+ oed

Mae prynhawn o gerddoriaeth fyw a gweithgareddau am ddim a chyfleoedd i gymdeithasu ar gyfer y rheini sy'n 50+ oed yn cael ei gynnal ar draeth Abertawe ddydd Mercher (10 Awst).

Cwm Tawe Isaf - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

60 mlynedd yn ôl yn unig defnyddiwyd rhan o Gwm Tawe Isaf fel tir gwastraff ôl-ddiwydiannol.

Prisiau prydau ysgol yn cael eu rhewi i helpu gyda chostau byw

Mae prisiau prydau ysgol yn Abertawe wedi cael eu rhewi am flwyddyn arall i helpu rhieni a gofalwyr gyda'r argyfwng costau byw.

Staff y llyfrgell yn helpu i ddod â straeon Abertawe'n fyw mewn ffordd hollol newydd

Mae staff Llyfrgell Abertawe'n flaenllaw wrth gyflwyno profiad adrodd straeon unigryw newydd yn y ddinas y mis hwn.

Syniadau wedi'u trafod ar gyfer gwelliannau trafnidiaeth rhanbarthol

Mae syniadau cynnar wedi'u trafod ar gyfer gwelliannau posib i wasanaethau rheilffyrdd a bysus i deithwyr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Fandaliaid sy'n dwyn cymhorthion diogelwch dŵr yn rhoi bywydau mewn perygl yr haf hwn

Mae fandaliaid y glannau'n rhoi bywydau mewn perygl yn rheolaidd ar ôl i dros 70 o gymhorthion achub bywyd gael eu dwyn o'r Marina ac ardal yr afon Tawe mewn 7 mis yn unig.

Digwyddiad chwaraeon arbennig yn y ddinas i ddenu miloedd o ymwelwyr newydd

​​​​​​​Pan fydd Nic Beggs yn plymio i mewn i Ddoc Tywysog Cymru i ddechrau ei dreiathlon IRONMAN 70.3 Abertawe drwy nofio am 1.2 milltir, caiff ei gefnogi gan o leiaf saith perthynas agos.

Mae Theatr Awyr Agored yn dychwelyd i Gastell Ystumllwynarth, gan ddechrau gyda stori dylwyth teg glasurol

​​​​​​​Mae teuluoedd yn cael eu gwahodd i bacio picnic ac ymweld â Chastell Ystumllwynarth am brynhawn o hwyl theatr fyw i bob oed.

Alistair Brownlee ymhlith y sêr a fydd yn cymryd rhan mewn penwythnos mawr o chwaraeon yn Abertawe

Bydd rhai o dreiathletwyr a pharadreiathletwyr gorau Prydain yn arwain y ffordd wrth i Abertawe gynnal penwythnos o chwaraeon rhyngwladol o fri.

Cynllun gwaith yn cynnig gobaith newydd i bobl Abertawe yn y farchnad swyddi

Mae mwy na 250 o bobl sy'n chwilio am waith wedi cael eu cefnogi gan raglen gyflogaeth newydd yn Abertawe.
Close Dewis iaith