Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Cannoedd o deuluoedd i elwa o welliannau i'w cartrefi dan gynllun gwerth £55m

Daeth cynlluniau i uwchraddio fflatiau uchel yn Nyfaty gam yn nes wrth i gynlluniau ar gyfer buddsoddiad gwerth £55m mewn cartrefi cyngor gael eu cymeradwyo gan Gyngor Abertawe.

Ysgol hapus yn darparu profiadau cyfoethog a chofiadwy i ddisgyblion

Mae ysgol gynradd Gymraeg a symudodd i ysgol newydd sbon gwerth £9.9m dair blynedd yn ôl yn ysgol hapus a chroesawgar ac mae'r Pennaeth a'r staff yn darparu profiadau dysgu cyfoethog a chofiadwy i ddisgyblion, yn ôl arolygwyr Estyn.

Pont newydd yn croesawu ymwelwyr i ardal brydferth ym mhenrhyn Gŵyr

Mae pont newydd sbon i gerddwyr ym Mae Pwll Du hardd wedi agor mewn da bryd i ymwelwyr edmygu rhai o olygfeydd gorau'r gwanwyn ym mhenrhyn Gŵyr.

Cefnogaeth os ydych chi'n meddwl bod gan eich plentyn Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Mae arweiniad newydd sy'n manylu ar yr help sydd ar gael i rieni neu ofalwyr sy'n meddwl y gall fod gan eu plentyn neu berson ifanc Anhwylder y Sbectrwm Awtistig bellach ar gael yn Abertawe.

Dyma nhw! Enillwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe

Mae amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau chwaraeon cymunedol sy'n perfformio'n dda wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Chwaraeon Abertawe 2023.

Gwelliannau ar y gweill i gastell hanesyddol

Mae cynlluniau i wneud Castell Ystumllwynarth hanesyddol Abertawe hyd yn oed yn fwy croesawgar i ymwelwyr wedi cymryd cam pwysig ymlaen.

Bydd angen ID ar bleidleiswyr i bleidleisio yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu fis nesaf.

Atgoffir preswylwyr Abertawe y bydd angen iddynt ddangos ID ffotograffig i bleidleisio yn yr etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.

Pobl ifanc yn dathlu uwchraddio ardaloedd chwarae

Bydd ardaloedd chwarae newydd yn diddanu plant lleol mewn dwy gymdogaeth yn y ddinas, Longridge a Chwm Lefel, dros y misoedd nesaf.

Y cyhoedd yn cael y cyfle i ddylanwadu ar gynllun gwella Parc Singleton

​​​​​​​Mae defnyddwyr y parc a'r rheini sy'n mynd i gyngherddau yno'n cael eu hannog i roi eu syniadau am sut y gellir gwella Parc Singleton wrth iddo barhau i gynnal digwyddiadau mawr.

Dathlu llwyddiannau Arglwydd Faer benywaidd cyntaf y ddinas

Mae un o brif ystafelloedd cyfarfod hanesyddol Neuadd y Ddinas Abertawe wedi'i henwi ar ôl un o gynghorwyr mwyaf nodedig y ddinas, Lilian Hopkin MBE.

Gwaith ymchwilio'n digwydd cyn bo hir ar safle datblygu yng nghanol dinas Abertawe

Bydd gwaith ymchwilio safle cynnar yn digwydd cyn bo hir wrth i gynlluniau i drawsnewid hen ardal Canolfan Siopa Dewi Sant symud yn eu blaen yn gyflym.

Yn eisiau - manwerthwyr a gweithredwr siop goffi ar gyfer datblygiad newydd ar Ffordd y Brenin yn Abertawe

Mae eisiau manwerthwyr ar gyfer nifer o unedau newydd a fydd yn rhan o ddatblygiad 71/72 Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith