Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Menter elusennol newydd eisoes yn cefnogi miloedd

Mae pobl ifanc sy'n gadael gofal a theuluoedd ac unigolion sy'n ei chael hi'n anodd gyda'r argyfwng costau byw ymhlith miloedd sydd eisoes wedi elwa o fenter elusennol newydd a lansiwyd yn Abertawe fis diwethaf.

Marciau uchel ar gyfer disgyblion mewn ysgol hapus a chyfeillgar

Mae arolygwyr ysgol wedi dweud bod ymddygiad disgyblion sy'n mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Abertawe a'u hymagwedd tuag at ddysgu yn rhagorol.

Cannoedd o deuluoedd i elwa o welliannau i'w cartrefi dan gynllun gwerth £55m

Daeth cynlluniau i uwchraddio fflatiau uchel yn Nyfaty gam yn nes wrth i gynlluniau ar gyfer buddsoddiad gwerth £55m mewn cartrefi cyngor gael eu cymeradwyo gan Gyngor Abertawe.

Gwobr aur ar gyfer ysgol sy'n hyrwyddo'r Gymraeg

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Penyrheol yn dathlu ar ôl i'w hysgol ennill gwobr flaenllaw am annog disgyblion, staff a'r gymuned ehangach i siarad Cymraeg yn amlach.

Cae 3G yn newid pethau'n sylweddol ar gyfer ysgol a chymuned

Mae cae 3G newydd yn Ysgol yr Olchfa eisoes yn newid pethau'n sylweddol i ddisgyblion a'r gymuned ehangach.

Cynlluniau ysgol arbennig newydd yn cymryd cam arall ymlaen

Mae gwaith ar ysgol bwrpasol newydd i wella cyfleusterau'n sylweddol ac ehangu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ac awtistiaeth ddifrifol yn Abertawe wedi cymryd cam arall ymlaen.

Ysgol hapus yn darparu profiadau cyfoethog a chofiadwy i ddisgyblion

Mae ysgol gynradd Gymraeg a symudodd i ysgol newydd sbon gwerth £9.9m dair blynedd yn ôl yn ysgol hapus a chroesawgar ac mae'r Pennaeth a'r staff yn darparu profiadau dysgu cyfoethog a chofiadwy i ddisgyblion, yn ôl arolygwyr Estyn.

Pont newydd yn croesawu ymwelwyr i ardal brydferth ym mhenrhyn Gŵyr

Mae pont newydd sbon i gerddwyr ym Mae Pwll Du hardd wedi agor mewn da bryd i ymwelwyr edmygu rhai o olygfeydd gorau'r gwanwyn ym mhenrhyn Gŵyr.

Cefnogaeth os ydych chi'n meddwl bod gan eich plentyn Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Mae arweiniad newydd sy'n manylu ar yr help sydd ar gael i rieni neu ofalwyr sy'n meddwl y gall fod gan eu plentyn neu berson ifanc Anhwylder y Sbectrwm Awtistig bellach ar gael yn Abertawe.

Dyma nhw! Enillwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe

Mae amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau chwaraeon cymunedol sy'n perfformio'n dda wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Chwaraeon Abertawe 2023.

Gwelliannau ar y gweill i gastell hanesyddol

Mae cynlluniau i wneud Castell Ystumllwynarth hanesyddol Abertawe hyd yn oed yn fwy croesawgar i ymwelwyr wedi cymryd cam pwysig ymlaen.

Bydd angen ID ar bleidleiswyr i bleidleisio yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu fis nesaf.

Atgoffir preswylwyr Abertawe y bydd angen iddynt ddangos ID ffotograffig i bleidleisio yn yr etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 29 Ebrill 2024