Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Disgyblion yn 'mwynhau' mynd i ysgol hapus a gofalgar

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Gatholig Illtud Sant yn mwynhau mynd i'r ysgol yn fawr ac mae ganddynt ymdeimlad dwfn o berthyn, canfu arolygwyr o Estyn.

Diolch i'r tîm preswyl ar gyfer y gofal a ddarparwyd ganddynt

Rhoddwyd diolch i'r tîm sy'n cynnal cartref gofal preswyl yn Abertawe ar gyfer eu gwaith proffesiynol a chaled ar ôl i arolygwyr canmol y gwasanaeth a ddarparwyd ganddynt.

Cae pob tywydd, ffreutur a lleoedd cymunedol newydd ar gyfer ysgol gynradd

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Townhill yn Abertawe ar fin elwa o gae pob tywydd, ardal fwyta newydd, cegin a chyfleusterau cymunedol.

Disgwylir i Gynghorydd hir ei wasanaeth ddod yn Arglwydd Faer

Disgwylir i ddau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe ddod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer.

Parc newydd y ddinas yn cael ei enwi er anrhydedd i Amy Dillwyn

Mae parc arfordirol Abertawe wedi cael ei enwi'n Barc Amy Dillwyn yn swyddogol er cof am un o nofelwyr a menywod busnes mwyaf dawnus y ddinas.

Lansio 'Cwtch Mawr', Banc Pob Dim cyntaf Cymru, i roi hanfodion dros ben i fwy na 40,000 o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi ar draws y De

Mae menter elusennol newydd yn cael ei lansio yng Nghymru heddiw er mwyn rhoi mwy na 300,000 o nwyddau hanfodol dros ben eleni i 40,000 o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi.

Mae amser yn brin i chi archebu basgedi crog

Does dim llawer o amser ar ôl i'r preswylwyr hynny sydd am sicrhau bod ganddynt erddi lliwgar yr haf hwn, gydag ychydig o gymorth gan wasanaeth basgedi crog enwog Cyngor Abertawe.

Uwchraddio goleuadau traffig ar gyffordd boblogaidd yr M4

Mae gwelliannau mawr yn yr arfaeth ar gyfer un o'r cyffyrdd traffordd prysuraf yn Abertawe.

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi'n Llwyddiant Mawr

Gwnaeth Gŵyl Croeso Abertawe ychwanegu lliw a chân at y ddinas i helpu i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Pobl ifanc yn anfon neges gyda phrosiect graffiti

Mae pobl ifanc ddawnus wedi defnyddio'u sgiliau i ychwanegu rhywfaint o liw at yr hysbysfyrddau dros dro yng Nghanolfan Dewi Sant er mwyn anfon neges gadarnhaol i bobl sy'n cerdded heibio ei gweld.

Busnes yn Abertawe'n mynd yn wyrdd gyda grant lleihau carbon

Mae busnes yng nghanol dinas Abertawe ar y ffordd i gael ei bweru'n gyfan gwbl gan ynni adnewyddadwy.

Busnes bara o Abertawe'n bwriadu mynd yn genedlaethol

Mae busnes bara arloesol o Abertawe'n bwriadu datblygu marchnad ar draws y DU, diolch i hwb digidol.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mawrth 2024