Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2023

Cynnydd yn mynd rhagddo ar ganolfan hamdden a sgubor chwaraeon newydd

Mae gwaith ar sgubor chwaraeon dan do newydd yn Ysgol Gymunedol a Chanolfan Hamdden Cefn Hengoed yn parhau i fynd rhagddo cyn iddi agor yn y flwyddyn newydd.

Miloedd i gael cymorth drwy grant o £500,000 y gaeaf hwn

Bydd miloedd o breswylwyr yn Abertawe yn cael cymorth y gaeaf hwn diolch i £500,000 o gyllid gan Gyngor Abertawe.

Pâr a faethodd 1,000 o bobl ifanc yn ymddeol ar ôl 39 mlynedd

Mae pâr sydd wedi bod yn ofalwyr maeth ers bron 40 mlynedd yn ymddeol ar ôl darparu cartref cariadus a chefnogol i ryw 1,000 o bobl ifanc yn Abertawe yn ystod eu gyrfa.

Helpwch i arwain Taith Hawliau Dynol Abertawe

Mae angen pobl i helpu i lywio ac arwain y cam nesaf o daith Dinas Hawliau Dynol Abertawe.

Disgyblion yn gweithio i agor siop mewn cynhwysydd cludo

Mae disgyblion yn Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn Abertawe'n gyfrifol am siop gymunedol newydd sydd wedi agor mewn cynhwysydd cludo ar dir yr ysgol.

Cymunedau gwledig Abertawe i elwa o hwb ariannol gwerth £250,000

Mae mentrau ynni adnewyddadwy a chynllun i ddathlu un o safleoedd claddu seremonïol hynaf Ewrop ymysg y rheini a fydd yn rhoi hwb i gymunedau gwledig Abertawe.

Manteisiwch ar y gwersi ychwanegol sydd ar gael ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Mae cyfres newydd o wersi nofio gwych ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe ar gael i bobl sydd eisiau dysgu nofio neu wella'u sgiliau dros y misoedd nesaf.

Llyfrgelloedd poblogaidd yn gweld cynnydd enfawr yn nifer yr ymwelwyr

Mae nofelau cyffrous gan awduron enwog fel Richard Osman wedi helpu i gynyddu nifer y bobl sy'n benthyca llyfrau o lyfrgelloedd cymunedol Abertawe.

Masnachwyr yn cefnogi ymgyrch canol y ddinas y Nadolig hwn

Mae mwy fyth o fasnachwyr yn dangos eu cefnogaeth dros ymgyrch i gefnogi canol dinas Abertawe'r Nadolig hwn ac ymhell y tu hwnt i hynny.

Y defnydd o hen beiriannau mewn arddangosfa gelf yn ddehongliad newydd o ailgylchu

Mae oriel yn Abertawe'n taflu goleuni ar eitemau na fyddant fel arfer yn cael eu hystyried fel celf - hen offer cartref nad oes eu hangen mwyach.

Dathliad Nadolig i'r ynysig a'r rheini sy'n agored i niwed yn agosáu

Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur yn nigwyddiad Gyda'n Gilydd dros y Nadolig eleni yn Neuadd Brangwyn.

Neuadd eglwys yng Ngorseinon yn cael ei thrawsnewid yn ganolbwynt cymunedol

Bydd caffi, meithrinfa a mannau cwrdd newydd ar gyfer grwpiau gwirfoddol yn rhan o brosiect â'r nod o drawsnewid eglwys a neuadd hanesyddol yng Ngorseinon yn brosiect Heart of the Community.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith