Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar-lein, dros e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Cynllun cyhoeddi

Mae ein cynllun cyhoeddi yn ei wneud yn haws i ganfod gwybodaeth heb orfod gwneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Newyddion

Darllenwch ein newyddion a'n datganiadau i'r wasg diweddaraf.

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Arglwydd Faer Abertawe

Arglwydd Faer y Cynghorydd Paxton Hood-Williams am y flwyddyn ddinesig 2024/25.

Swydd crwner

Swyddog barnwrol annibynnol yw Crwner Ei Mawrhydi dan reolaeth y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, a ariennir gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol o'r cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Perfformiad ac ystadegau

Amrywiaeth eang o ystadegau a gwybodaeth am Ddinas a Sir Abertawe.