Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Hwyl gwyliau'r Pasg

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r ysgol yn Abertawe y Pasg hwn.

Gwerin y Gŵyr - Diwrnod Hanes Byw Canoloesol

Dydd Sadwrn 1 Ebrill , 11am -4pm (ar agor tan 5pm), Castell Ystumllwynarth

Teithiau Tywys Castell Ystumllwynarth

Bob dydd Mercher a dydd Gwener, a hefyd ddydd Sul yn ystod gwyliau ysgol, 11.15am a 2.15pm Yn dechrau ddydd Sul 2 Ebrill.

Llwybr Bwni'r Pasg

Dydd Sul 9 Ebrill, 11.15am - 12.30pm, Castell Ystumllwynarth

Marchnad Stryd Gyfandirol

20 - 23 Ebrill, Stryd Rhydychen.

Digwyddiadau amgylcheddol

Cynhelir digwyddiadau am ddim ac am gost isel rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr o gwmpas Abertawe a phenrhyn Gŵyr.

Sioe Awyr Cymru 2023

1 - 2 Gorffennaf 2023

Gŵyl Parachwaraeon

10 - 15 Gorffennaf 2023

IRONMAN 70.3 Abertawe

Cynhelir treiathlon IRONMAN 70.3 Abertawe ddydd Sul 16 Gorffennaf 2023

Madness

Parc Singleton, 21 Gorffennaf 2023

Ministry of Sounds Classical

Dydd Sadwrn 22 Gorffennaf 2023, Parc Singleton

10k Bae Abertawe Admiral

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 42ain ras ar 17 Medi 2023

Tom Grennan

23 Gorffenaff 5pm, Parc Singleton

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Theatr y Grand

Beth sy'n digwydd yn Theatr y Grand. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Neuadd Brangwyn

Beth sy'n digwydd yn Neuadd Brangwyn. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Theatr Awyr Agored: Twelfth Night

9 Awst 7pm, Castell Ystumllwynarth

Theatr Awyr Agored: Peter Rabbit

10 Awst 2pm, Castell Ystumllwynarth

Digwyddiadau yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau a gynhelir yng Nghastell Ystumllwynarth.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

Gweithgareddau heneiddio'n dda

Cyfleoedd i aros yn heini a chwrdd â phobl newydd yn Abertawe.