Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Gorseinon (ar agor)

15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 5.00pm
Dydd Mawrth 9.00am - 5.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 5.00pm
Dydd Iau 9.00am - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 1.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu (taliad cerdyn sydd orau gennym, gallwch hefyd dalu ar-lein yn y llyfrgell). Os ydych am argraffu, bydd angen i chi archebu sesiwn ar gyfrifiadur hefyd.
  • Caniateir pori drwy lyfrau yn y llyfrgell o 1 Medi. Does dim angen gwneud apwyntiad. Am fanylion trefniadau mynediad nheu gyfyngiadau, gan gynnwys ciwio, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon: Ar gau ar hyn o bryd
Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio y tu cefn i'r llyfrgell. Mynediad o Stryd y Groes
Bws: Mae rhifau 16, 110, 111, X11 (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell yng Ngorsaf Fysus Gorseinon
Côd post: SA4 4AA

Enw:
Llyfrgell Gorseinon (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Tracy Nicholas
Ffôn:
01792 516780
Wedi'i bweru gan GOSS iCM