Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Llyfrgell Townhill

Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH.

Oriau agor

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Digwyddiadau yn Llyfrgell Townhill

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Oes (Canolfan y Ffenics)
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 12, 13 (First Cymru) yn aros ger y llyfrgell
Côd post: SA1 6PH

Enw:
Llyfrgell Townhill
Teitl Swydd:
Rheolwr: Susan Millward
Ffôn:
01792 512370
Wedi'i bweru gan GOSS iCM