Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Awst 2023

Canlyniadau rhagorol i ddisgyblion TGAU'r ddinas

Mae myfyrwyr TGAU Abertawe'n dathlu canlyniadau heddiw sy'n llawer uwch na'r canlyniadau ar gyfer Cymru gyfan.

Myfyrwyr safon uwch yn dathlu canlyniadau arbennig

Mae myfyrwyr safon uwch Abertawe'n dathlu heddiw ar ôl derbyn canlyniadau gwych.

Mwy na £100,000 wedi'i ddyfarnu i brosiectau bwyd gwyliau'r haf

Mae mwy na £100,000 wedi cael ei ddyfarnu hyd yn hyn i brosiectau sy'n darparu bwyd i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau'r ysgol yr haf hwn.

"Roedden ni am faethu ar gyfer sefydliad nid er elw a chadw plant lleol yn eu hardal leol"

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol gan fod gwasanaethau plant yng Nghymru'n mynd drwy broses newid fawr.

Lleoliad Men's Shed bellach yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned

Mae lleoliad Men's Shed sydd hefyd yn croesawu menywod wedi dod yn ganolbwynt yng Nghlydach ar ôl iddo elwa o gyllid gan Gyngor Abertawe.

£250 mil yn ychwanegol i helpu i fwydo plant yn ystod y gwyliau ysgol

Mae Cyngor Abertawe'n buddsoddi £250,000 yn ychwanegol mewn cefnogi prosiectau i ddarparu bwyd i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau ysgol yr haf hwn.

Bron 30 o brosiectau yn Abertawe i elwa o hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd

Bydd sgiliau'n cael eu gwella, bydd hanes yn fyw unwaith eto a bydd mwy o wyrddni'n cael ei gyflwyno yn Abertawe, diolch i hwb ariannol gwerth £12.95 miliwn.

Byngalos sy'n rhan o gynllun ôl-osod y cyngor yn lleihau biliau ynni tenantiaid

Mae gwaith gwella a gwblhawyd ar res o gartrefi cyngor arobryn yng Nghraig-cefn-parc sy'n arbed ynni ac yn rhan o gynllun ôl-osod wedi lleihau biliau trydan tenantiaid yn sylweddol.

Sut gallwch helpu i gadw'r ddinas yn lân yr haf hwn

Gall preswylwyr helpu i gadw'u cymunedau'n lân yr haf hwn drwy fynd allan gyda ffrindiau i glirio sbwriel o barciau, traethau a mannau gwyrdd lleol.

Barnwr yn gwrthod cais am drwydded tacsi

Mae ymgeisydd y gwrthodwyd trwydded tacsi iddo gan Gyngor Abertawe wedi cael gorchymyn i dalu £4,000 mewn costau ar ôl i'w apêl yn erbyn y penderfyniad gael ei daflu allan gan farnwr.

Gofalwyr maeth yn annog teuluoedd eraill i gymryd rhan a newid bywydau

Mae cwpl o Abertawe sy'n helpu i newid dyfodol plant drwy faethu yn annog teuluoedd eraill sy'n gweithio i wneud yr un peth.

Y cyngor yn lansio cronfa gwerth £50 mil i gefnogi prosiectau cymunedol

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi cronfa gwerth £50,000 er mwyn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr wella'u hardaloedd lleol.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith