Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2024

Arolygwyr yn canmol ysgol uwchradd ofalgar, hapus a chynhwysol

Yn ôl arolygwyr Estyn, mae Ysgol Gyfun Gŵyr yn gymuned ofalgar, hapus a chynhwysol gydag ethos Gymraeg glir lle mae disgyblion a staff yn ymfalchïo yn eu hysgol.

Mae'n swyddogol - mae Abertawe'n ddinas sy'n croesawu diffibrilwyr

Abertawe yw'r ddinas gyntaf yn y DU i groesawu diffibrilwyr ac mae ganddi bellach rwydwaith o bron 650 o ddyfeisiau arbed bywydau ar draws ei chymunedau.

Y Cabinet yn cefnogi cynigion buddsoddi uchelgeisiol gwerth £400 miliwn mewn ysgolion

Mae cynigion uchelgeisiol i fuddsoddi mwy na £400 miliwn mewn adeiladau ysgol newydd a gwell ar draws Abertawe wedi cael eu cymeradwyo gan gabinet y Cyngor.

Arolygwyr yn canmol ysgol hapus, ofalgar a chynhwysol

Mae arolygwyr Estyn wedi dweud bod Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw yn ysgol hapus, ofalgar a chynhwysol lle rhoddir blaenoriaeth uchel i les disgyblion a staff.

Mwy nag 80 ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau'r Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Mae mwy nag 80 o enwebiadau wedi cyrraedd y rhestr fer ar draws y naw categori ar gyfer gwobrau Dathlu'r Blynyddoedd Cynnar a Chwarae Abertawe eleni.

Galw am wirfoddolwyr yng Nghastell Ystumllwynarth

​​​​​​​Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i wneud lleoliad hanesyddol Castell Ystumllwynarth yn atyniad lleol gwych i ymwelwyr eto eleni.

Mae eisiau eich help ar Abertawe i ddatblygu cyfleusterau sglefrfyddio a chwaraeon olwynog yn y ddinas

Gofynnir i sglefrfyrddwyr, beicwyr BMX a selogion chwaraeon olwynog eraill helpu i ddatblygu uwchgynllun ar gyfer y ddinas gyfan er mwyn gwella cyfleusterau sglefrio yn Abertawe.

Ysgol yn mynd cam ymhellach i ennill gwobr cerdded ac olwyno

Mae disgyblion a staff yn Ysgol Maes Derw yn Abertawe wedi mynd cam ymhellach i ennill gwobr am eu gwaith i hyrwyddo cerdded, beicio a reidio sgwter fel rhan o fywyd llesol.

Grŵp newydd sy'n cefnogi iechyd emosiynol dynion

Mae clwb i ddynion sy'n cefnogi pobl a allant fod yn cael trafferth gyda'u hiechyd emosiynol yn mynd o nerth i nerth ac mae wedi cynnal ei sesiwn ddrymio gyntaf yn Arena Abertawe'n ddiweddar.

Rydym yn chwilio am ddiddordebau creadigol mwyaf ysbrydoledig Abertawe

​​​​​​​Mae pobl a chanddynt ddiddordebau creadigol yn cael eu hannog i gysylltu ag Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe fel rhan o brosiect celf ar draws y DU.

Dioddefwyr yn colli miloedd o ganlyniad i gynnydd mewn sgamiau 'rhamant' yn Abertawe

Mae'r cyhoedd yn cael ei annog i fod yn wyliadwrus yn dilyn cynnydd mewn cwynion sy'n gysylltiedig â 'sgamiau rhamant' yn Abertawe.

Y buddsoddiad mwyaf erioed mewn gwasanaethau hanfodol yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi'r swm mwyaf erioed o arian mewn ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol, er ei fod yn wynebu pwysau ariannol enfawr.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith