Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2022

Cymunedau, busnesau a theuluoedd i elwa o gronfa adfer o'r pandemig

Bydd cynllun arloesol sy'n helpu busnesau a chymunedau yn Abertawe adfer o'r pandemig yn derbyn £24m o gyllid i ddarparu rhagor o gefnogaeth hanfodol yn y flwyddyn i ddod.

Yr anrhydedd uchaf i Gymdeithas y Llynges Fasnachol

Mae Rhyddid y Ddinas wedi'i ddyfarnu i Gymdeithas y Llynges Fasnachol .

Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf

Mae menter bysus am ddim Cyngor Abertawe yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf, gan ddechrau ar 29 Gorffennaf.

Cymunedau sy'n adfer o'r pandemig yn derbyn arian ychwanegol

Mae cynllun arloesol sy'n helpu busnesau a chymunedau yn Abertawe adfer o'r pandemig yn derbyn £25m o gyllid i ddarparu rhagor o gefnogaeth hanfodol yn y flwyddyn i ddod.

Cynllun buddsoddi gwerth miliynau i'w gymeradwyo ar gyfer De-orllewin Cymru

Mae gwella cymunedau trefol a gwledig, cefnogi busnesau bach a hybu sgiliau pobl ymysg y themâu allweddol ar gyfer cynllun newydd a fydd yn darparu bron £138m o gyllid i Dde-orllewin Cymru dros y tair blynedd nesaf.

£5.5m o gymorth ariannol ar gyfer hwb cyhoeddus newydd canol dinas Abertawe

Mae cynllun proffil uchel gan Gyngor Abertawe i gynnwys mwy o wasanaethau cyhoeddus allweddol yng nghanol y ddinas wedi derbyn hwb ariannol mawr.

Penwythnos o gerddoriaeth i barhau â haf gwych o adloniant

Bydd haf anhygoel o adloniant Abertawe yn parhau gyda phenwythnos gwych o gerddoriaeth o'r radd flaenaf.

Arhoswch yn ddiogel yn y dŵr yr haf hwn

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr i aros yn ddiogel ger ein harfordiroedd a'n hafonydd yr haf hwn.

Y cyngor i fuddsoddi mewn cerbydlu gwyrdd mwy

Mae cynlluniau Cyngor Abertawe i weithredu cenhedlaeth newydd o gerbydau trydan yn datblygu'n gyflym.

Helpwch i gadw Abertawe'n lân - ymunwch â'n tîm sbwriel

Mae Cyngor Abertawe yn lansio ymgyrch recriwtio fawr a fydd yn rhoi hwb i'w dimau glanhau rheng flaen ac yn sicrhau bod pob ward yn cael y cyfle i gael ei thacluso.

Llwybr newydd ar hyd arfordir Gŵyr yn cadw cerddwyr ar y trywydd cywir

Mae cerddwyr wedi bod yn mwynhau defnyddio rhan newydd sbon o lwybr yr arfordir a gwblhawyd ar hyd arfordir Gŵyr.

Statws y faner werdd i barciau Abertawe

Mae chwech o brif barciau Abertawe wedi ennill statws baner werdd, gan gydnabod y rôl hanfodol y maen nhw'n ei chwarae wrth hybu lles preswylwyr a gwella'r amgylchedd naturiol.
Close Dewis iaith