Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2022

Datganiad: Swan Lake/Sleeping Beauty, Theatr y Grand

Datganiad: Swan Lake/Sleeping Beauty, Theatr y Grand, 17/18 Tachwedd - wedi'i frandio'n wreiddiol fel 'Cyflwynwyd gan Fale a Thŷ Opera Gwladol Rwsia'

Hen siopau'r Stryd Fawr yn cael bywyd newydd

Gwahoddwyd preswylwyr a grwpiau cymunedol i ymweld â rhes o hen eiddo masnachol ar y Stryd Fawr y rhoddir bywyd newydd iddynt.

Gwasanaethau'r cyngor yn helpu miloedd i ddod o hyd i waith

Mae miloedd o bobl yn cael eu helpu i ddod o hyd i waith gan wasanaethau arbenigol Cyngor Abertawe.

Agoriad swyddogol cyrchfan £135m Bae Copr Abertawe

Mae cyrchfan Bae Copr newydd Abertawe, sy'n werth £135m, wedi cael ei agor yn swyddogol.

Cyllideb y cyngor yn 'sicrhau adferiad'

Bydd Abertawe'n gweld y buddsoddiad mwyaf erioed mewn gwasanaethau allweddol sy'n effeithio ar fywydau pob dydd preswylwyr.

Cannoedd o dai cyngor ar fin cael eu hadnewyddu

Bydd cannoedd o filiynau o bunnoedd yn cael eu gwario dros y pedair blynedd nesaf ar wella tai cyngor ar draws Abertawe.

Gŵyl Croeso'n llwyddiant ysgubol

Roedd y digwyddiad Gŵyl Croeso cyntaf a gynhaliwyd yn dilyn y pandemig yn llwyddiant ysgubol.

Gwesty'r Dragon yn gwneud cais i ddod yn dirnod gwyrdd diweddaraf y ddinas

​​​​​​​Gallai un o adeiladau mwyaf adnabyddus canol dinas Abertawe gael golwg newydd ffres - gyda thair wal werdd uchel.

Canol y ddinas yn dod yn gyrchfan mwy croesawgar fyth

​​​​​​​Bydd rheolau ymddygiad gwrthgymdeithasol newydd yn helpu canol dinas Abertawe i ddod yn lle mwy croesawgar i fyw ynddo, gweithio ynddo ac ymweld ag ef o'r mis hwn.

Rhagor o ardaloedd chwarae yn yr arfaeth ar gyfer cymunedau'r ddinas

Bydd plant o hyd yn oed mwy o gymunedau ledled Abertawe'n gallu manteisio ar siglenni a rowndabowts dros y misoedd nesaf.

Miliynau o bunnoedd yn cael ei fuddsoddi mewn gwelliannau hanfodol i ysgolion

Bydd ysgolion y ddinas yn elwa o gronfa ariannol o £7.9m ar gyfer gwaith cynnal a chadw a chynlluniau gwella hanfodol dros y flwyddyn sydd i ddod.

Diwrnod hwyl am ddim i lansio ardal chwarae Mayhill

Gwahoddir teuluoedd ifanc ym Mayhill i ddiwrnod hwyl cymunedol am ddim ddydd Sul lle caiff yr ardal chwarae newydd ei hagor yn swyddogol.
Close Dewis iaith