Chwilio'r wefan
English

Mae'r holl leoedd ac ardaloedd chwarae ar draws Abertawe ar gau. Peidiwch â defnyddio unrhyw offer campfa awyr agored. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws Mae ein parciau mwy o faint ar agor am y tro. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Search with flower

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 34 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 4
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Mae gan barc gwyrdd a hyfryd Ynystawe, sydd ger glannau'r afon Tawe, amrywiaeth o gyfleusterau i bobl o bob oed.

  • Mae Parc Sglefrio West Cross, ar y blaendraeth rhwng Lido Blackpill a West Cross, yn lle diogel i sglefrwyr a'r rhai sy'n reidio beiciau BMX ddod ynghyd ac ymarfer...

  • Parc trefol gyda choetir a chae criced ar gyrion Clydach.

  • Parc trefol twt a hardd rhwng canol y ddinas a'r Mwmbwls.

  • Mae'r parc hwn yng nghanol y Mwmbwls yn lle perffaith i'r teulu gicio pêl a chwarae neu ymlacio wrth fynd â'r ci am dro.

  • Mae Glaswelltir Corsiog y Trallwn yn ardal o oddeutu 23 hectar o laswelltir wedi'i wella a'i wella'n rhannol, planhigfeydd coniffer (Coedwig y Trallwn) gyda datblygiad...

  • Man agored yn Townhill.

  • Mae'r comin hwn yn glytwaith o rostir isel a glaswelltir corsiog. Mae'r gwair ar ran o'r safle'n cael ei dorri'n rheolaidd a cheir rhai meysydd chwaraeon.

  • Mae gan y parc hwn nifer o nodweddion diddorol gan gynnwys cwrt pêl fasged ac amffitheatr goncrit.

  • Mae'r parc hwn i'r gogledd o'r sir ym mhentref Pontlliw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM