Chwilio'r wefan
English

Colli clyw

Gwybodaeth i bobl fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw

Cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gan Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe Dîm Gwasanaethau Synhwyraidd sy'n cynnwys gweithwyr arbenigol sy'n cefnogi pobl sydd wedi colli clyw. Maent yn gallu darparu amrywiaeth o wybodaeth a chefnogaeth ymarferol. Gallwch gael eich cyfeirio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gan glywedegwr neu gallwch gyfeirio'ch hun neu rywun rydych yn pryderu amdano drwy gysylltu â Thîm Gwasanaethau Synhwyraidd.

Mae'r tîm yn gweithio yng Nghanolfan Adnoddau Bro Tawe ac yn gallu ymdrin ag unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â namau synhwyraidd o 9.00am tan 1.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffôn: 01792 315969 (Llinell ddyletswydd)

Cyfnewid testun: 18001 01792 315969

Ffacs: 01792 785021

Ffôn tecst: 07919 626434

E-bost: timygwasanaethausynhwyraidd@abertawe.gov.uk

Facetime: sensory.services@swansea.gov.uk

Skype: sensory.services.swansea

 

Mae ein ffeithlen  yn esbonio mwy am rôl y Tîm Gwasanaethau Synhwyraidd. 

PDF Document Gwasanaethau i Bobl sy'n Fyddar neu sydd wedi colli clyw (PDF, 40KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Mae Gwasanaeth Cyswllt Fideo ar gael yn y Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig i gynorthwyo ymwelwyr byddar sy'n defnyddio IAP (Iaith Arwyddion Prydain). Mae'r gwasanaeth hwn, a gynhelir yn un o'r ystafelloedd cyfarfod, yn darparu cyswllt fideo â dehonglydd IAP. Bydd y dehonglydd yn dweud wrth y staff beth mae'r cwsmer yn sôn amdano fel eu bod yn gallu deall ei ymholiad, yna defnyddio iaith arwyddion i gyfleu ymatebion y staff i'r cwsmer, er mwyn iddynt allu cael sgwrs go iawn. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM